Tag: Ability

Afspraakbrunch voor ondernemers en werkzoekenden in BMWE gemeenten

Op vrijdag 28 oktober a.s. organiseert Werkplein Ability met Werk in Zicht en UWV een Afspraakbrunch voor ondernemers en werkzoekenden uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de werkgeversbenadering, waarbij overheid en werkgevers de afspraak hebben dat íedereen zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen.


do you need a jobOp vrijdag 28 oktober a.s. organiseert Werkplein Ability met Werk in Zicht en UWV een Afspraakbrunch voor ondernemers en werkzoekenden uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Deze activiteit maakt onderdeel uit van de werkgeversbenadering, waarbij overheid en werkgevers de afspraak hebben dat íedereen zich inzet om mensen met een arbeidsbeperking mee te laten doen.

Informele ontmoeting
De Afspraakbrunch is een informele ontmoeting tussen lokale ondernemers en werkzoekenden met speciale talenten. Ondernemers kunnen er meer informatie krijgen over de mogelijkheden: Wat kan iemand met een arbeidsbeperking? Hebben zij in dit geval juist speciale talenten? Het beoogde resultaat van de Afspraakbrunch is dat er verbindingen worden gelegd waarmee zowel ondernemers als de genodigde werkzoekenden hun voordeel kunnen doen.

De Afspraakbrunch vindt plaats van 11.00 tot 13.00 uur, bij Camping Marenland in Winsum. Ondernemers die zich nog niet hebben opgegeven of eerder geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel willen komen, kunnen zich nog opgeven, per mail: e.akkerman@sozawe-winsum.nl.

Lees verder

Werkleerbedrijf Ability, SoZaWe Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen verder als één uitvoeringsorganisatie

Op donderdag 29 september a.s. gaan het werkleerbedrijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoogeland en Werkplein Noord-Groningen verder als één uitvoeringsorganisatie. Samen geven zij uitvoering aan de Participatiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en spelen zij zo efficiënt en effectief mogelijk in op wat inwoners nodig hebben, waar het gaat om werken, meedoen en inkomen. Als formele aftrap onthullen de BMWE-burgemeesters in de middag, bij het Ability-pand in Uithuizen, het nieuwe logo van de uitvoeringsorganisatie.


werkplein-noord-groningen-7f43969cSlagvaardiger
Door het samengaan kunnen de opgaven in de Participatiewet slagvaardiger worden opgepakt. Achter de schermen wordt al langere tijd gewerkt volgens deze nieuwe organisatiestructuur. De werkcoaches en consulenten op het werkplein en het Leer-ontwikkelcentrum in Wehe den Hoorn zetten zich samen in om mensen, ook met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer bij externe werkgevers aan een baan te helpen. En als er geen mogelijkheden zijn bij werkgevers, dan eerst binnen het werkleerbedrijf van de uitvoeringsorganisatie zelf.

De nieuwe organisatie blijft zoeken naar verdergaande samenwerkings- en organisatievormen met het bedrijfsleven en de overheid, ook buiten de eigen regio. Zo wordt ook een bijdrage geleverd aan het realiseren van de Afspraakbanen. Een gezamenlijke actieve werkgeversbenadering is hierbij onmisbaar. Daarnaast heeft de uitvoeringsorganisatie een belangrijke taak om te zorgen voor inwoners, die afhankelijk zijn van een uitkering., zoals de bijstandsverlening en de uitvoering van het minima- en armoedebeleid.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016