Tag: ABN Amro

ABN AMRO verbouwt kantoor aan de Grote Markt in Groningen

ABN AMRO start op donderdag 9 februari met een grote verbouwing van het kantoor aan de Grote Markt 22 in Groningen. De opening van het duurzame en toekomstbestendige kantoor staat gepland voor december 2017. Om hinder voor klanten tijdens de verbouwing zoveel mogelijk te beperken, opent de bank op 13 februari aan de Grote Markt 23 een tijdelijk servicepoint voor dagelijkse bankzaken. Daar is ook een geldautomaat voor het storten en opnemen van geld. Voor adviesgesprekken kunnen klanten tijdens de renovatie terecht in het ABN AMRO kantoren aan de Griffeweg 97 en de Eikenlaan 306 in Groningen.


ABN AMRO Grote Markt Groningen (foto: Mike Tomale)

Sebastiaan ten Have, Kantoordirecteur Groningen Stad & Haren van ABN AMRO: “Ons pand aan de Grote Markt ondergaat aan de binnen- en buitenkant een complete metamorfose. Niet alleen krijgt de Grote Markt van Groningen daardoor een fris nieuw aangezicht. Ook voldoet het vernieuwde kantoor straks volledig aan de eisen die klanten vandaag de dag aan ons stellen. Zo wordt het pand rolstoeltoegankelijk. Ook op duurzaamheidsgebied zetten we grote stappen. Er komen op het dak zonnepanelen, waarmee energie wordt opgewekt. Ook besparen we straks veel energie door betere isolatie en de plaatsing van warmtepompen. Met het gerenoveerde kantoor kijkt ABN AMRO met vertrouwen uit naar een langdurige verblijf op een prominente plek in de binnenstad van Groningen.”

Bankzaken regelen op verschillende manieren
Persoonlijk klantcontact op een vestiging is voor ABN AMRO ontzettend belangrijk. Klanten hechten veel waarde aan persoonlijk advies bij hun specifieke situatie. Wel ziet de bank dat klanten steeds vaker kiezen voor nieuwe en moderne manieren om hun bankzaken te regelen. Dat doen zij vooral via Internet Bankieren en met de Mobiel Bankieren app. Afgelopen december werd de Mobiel Bankieren app zo’n 69 miljoen keer gebruikt. Voor contact met de bank gebruiken klanten steeds vaker de webcam, telefoon, chat of email. Toch blijft het bankkantoor een belangrijke plek in de dienstverlening van ABN AMRO innemen.

ING investeert 248 miljoen in omstreden Dakota oliepijpleiding

ING verstrekte een directe lening van 248 miljoen dollar aan de omstreden Dakota Pijpleiding die nu wordt aangelegd in de Amerikaanse staat Dakota. Daarnaast financierde ABN Amro één van de bedrijven betrokken bij de aanleg van de Dakota Pijpleiding met 45 miljoen dollar. In de afgelopen maanden groeide het protest van Sioux indianen tegen de aanleg van deze oliepijpleiding op hun grondgebied, uit angst voor vervuiling van drinkwater en olielekkages. Vreedzaam protest wordt in toenemende mate hard neergeslagen door politie en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. De Eerlijke Bankwijzer roept, na afstemming met de Sioux, ING en ABN Amro op om per direct naar de Standing Rock Sioux Tribe te luisteren en de investeringen in de Dakota Pijpleiding stop te zetten.


foto: shannonpatrick17 - Wikimedia, buizen voor de Keystone Pipeline

foto: shannonpatrick17 – Wikimedia, buizen voor de Keystone Pipeline

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer: “Oliemaatschappijen willen koste wat kost de Sioux een oliepijpleiding door de strot duwen. De Sioux indianen zijn hierbij niet gehoord en zijn terecht bang voor vervuiling van hun drinkwater en grond. Fatsoenlijke banken als ING en ABN Amro moeten dit ten harte nemen en luisteren naar de oproep van de Sioux: stop alle betalingen aan dit project en de bedrijven erachter, tot er een oplossing is gevonden waar de Sioux achter staan.”

De kans op watervervuiling en olielekkages als gevolg van oliepijpleidingen in de VS zijn reëel. De Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration heeft sinds 2010 3.300 meldingen gedaan van lekkages. In de afgelopen maanden is het vreedzame verzet van indianen en hun duizenden bondgenoten tegen de aanleg van deze oliepijpleiding langs het waterreservaat van de Sioux sterk toegenomen. In reactie hierop is fors geweld gebruikt door politie uit meerdere Amerikaanse staten, leden van de US National Guard en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. Het willekeurige geweld, waarbij honden, rubber kogels en traangas werden ingezet, heeft al geleid tot honderden gewonden. Gearresteerde demonstranten zijn onderworpen aan een onmenselijke behandeling, zoals naakte opsluiting, zonder voedsel en in hondenkennels. Lees verder

ABN Amro schrapt in totaal ongeveer 2500 banen

ABN Amro heeft aangegeven nog eens 1500 banen te schrappen door extra bezuinigingen. Dat meldt de Volkskrant. De bezuinigingen die extra bovenop de reorganisatie komen moeten een besparing van 400 miljoen gaan opleveren en 1000 tot 1375 banen gaat kosten. 


ABNamroVolgens NOS zet de bak in op digitalisering en mobiel bankieren en investeert 400 miljoen extra. De kosten voor de reorganisatie worden geraamd op rond de 300 miljoen euro.

Vorige week maakte de bank bekend dat 15.000 particuliere klanten buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verzocht werden om hun bankzaken of het afnemen van bepaalde producten bij ABN AMRO te beëindigen. De toenemende hoeveelheid en complexiteit van relevante wet- en regelgeving maakt dat het bedienen van klanten buiten de EER steeds meer risico’s en extra kosten met zich brengt. Dat past niet bij de strategie van de bank om een bank met een gematigd risicoprofiel te zijn.

Door de reorganisatie bij de bank, de aanhoudende sterke rentebaten en lage kredietvoorzieningen kwam in het derde kwartaal van 2016 de onderliggende winst 19% hoger te liggen dan in het derde kwartaal 2015. en bedroeg 607 miljoen euro.

Geen woningaankoop voor 1 op de 3 Groningse jongeren door gebrek aan eigen geld

Ruim een derde van de Groningse jongeren tussen 18 en 35 jaar die op zoek zijn naar een eigen huis, verwacht in de komende twee jaar geen woning te kunnen kopen. Zij geven aan dat ze geen geld kunnen inbrengen, waarmee de bijkomende kosten van de aankoop betaald kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder jongeren tussen de 18 en 35 jaar uit de provincie Groningen, die zich serieus oriënteren op de woningmarkt. Nu het maximale leenbedrag voor een woning ieder jaar daalt en de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld notaris en makelaar vaak niet meer in de hypotheek passen, kan financiële hulp van de ouders uitkomst bieden. Ruim een derde van de jongeren zou hen hier om vragen.

ABNamroDe bereidheid van Groningse ouders om financieel bij te springen is waarschijnlijk veel groter dan de vraag van de kinderen. Ruim 40% van de ouders geeft aan desgevraagd zeker een lening te willen verstrekken of een gift te willen doen. Nog eens 44% geeft aan financiële hulp aan de kinderen te overwegen. Van alle ouders die hun kinderen niet helpen, vindt de helft dat kinderen op eigen benen moeten staan. De andere helft noemt het gebrek aan financiële middelen als reden. Als jongeren om financiële hulp vragen, dan is dat altijd aan de ouders. Geen van de Groningse jongeren vraagt het aan overige familie, vrienden of kennissen.

Jongeren de dupe
Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De aanscherping van de hypotheekregels treft vooral jongeren, want zij hebben nog weinig kans gehad om geld te sparen. Een eigen woning kopen is daardoor lastiger. Deze groep profiteert dus niet altijd van de lage hypotheekrente. Mede door deze lage hypotheekrente neemt het aantal woningverkopen sterk toe. Jongeren tot 35 jaar hebben hier een steeds kleiner aandeel in. In 2010 was het aandeel van deze groep in het totaal aantal woningverkopen 60%. Tegenwoordig is dat minder dan de helft.”

Lees verder

ABN AMRO verlaagt betaalkosten voor meeste particuliere klanten

Particuliere klanten van ABN AMRO krijgen vanaf april 2016 de keuze uit drie betaalpakketten die scherper zijn toegesneden op hun specifieke wensen en behoeften. Het huidige uitgebreide Privé Pakket wordt daartoe vervangen door de pakketten BetaalGemak Standaard, BetaalGemak Extra en BetaalGemak Max.

ABNamroFrans Woelders, Algemeen Directeur Retail ABN AMRO: ,,Met de introductie van de drie betaalpakketten gaan we als het ware van een ‘one size fits all’-pakket naar meer keuze voor onze klanten. Hierdoor is het voor de klant veel duidelijker voor welk product hij precies kiest en waarvoor hij betaalt. En het mooie is dat we hierdoor de kosten voor 2,2 miljoen particuliere klanten met een betaalpakket verlagen.”

Uit klantonderzoek van ABN AMRO blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan een eenvoudig betaalpakket, bijvoorbeeld zonder creditcard. Zo krijgen 900 duizend klanten automatisch het goedkopere BetaalGemak Standaard pakket, dat scherper aansluit op hun wensen. Dat scheelt hen EUR 22 per jaar. Ook andere klanten kunnen kiezen voor dit scherp geprijsde pakket.

Het BetaalGemak Extra pakket is geschikt voor de klanten die wel een creditcard willen en een en/of rekening gebruiken. Klanten die juist het uitgebreide BetaalGemak Max pakket kiezen gaan iets meer betalen, maar krijgen daarvoor diverse extra’s zoals rente over een positief saldo op hun betaalrekening.

error: © Groninger Krant 2016