Tag: accijnzen

Hogere opbrengst accijnzen diesel en LPG

De begin 2014 doorgevoerde verhoging van de accijns op diesel en LPG leidt zoals beoogd tot substantiële extra inkomsten en draagt daarmee bij aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat blijkt uit de evaluatie van de accijnsverhoging, die gebaseerd is op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Belastingdienst en diverse oliemaatschappijen. Het kabinet ziet in de uitkomsten van de evaluatie geen aanleiding om de accijnsverhoging terug te draaien of om andere maatregelen te treffen, meldt staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Gas Station Refill Hand and NozzleNaast gegevens over accijnsinkomsten biedt de evaluatie ook informatie over de verkoopcijfers van benzine, diesel en LPG. Daaruit blijkt dat de verkoop van brandstof in heel Nederland terugloopt, waarbij de daling in de directe grensstreek (max. 10 km van de grens) sterker is dan gemiddeld. De dalende verkoop is een tendens die ook voor de accijnsverhoging al grotendeels zichtbaar was. Het past binnen het brede beeld van lagere consumptie, vooral als gevolg van de economische tegenwind van de afgelopen jaren. Bovendien is het wagenpark de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016