Tag: accountant

Gemeente HS moet op zoek naar nieuwe accountant

Enige tijd geleden heeft de accountant van gemeente Hoogezand-Sappemeer laten weten de samenwerking te willen beëindigen. Zodra de jaarrekening over 2016 is goedgekeurd, moet de gemeente op zoek naar een nieuwe accountant. Volgens EY (voorheen Ernst & Young) kunnen zij de kwaliteit niet langer waarborgen. Eerder verbrak accountantskantoor Deloitte de samenwerking met gemeentes Winsum, De Marne en en Bedum. Ook de gemeente Slochteren zit zonder accountant.


Door het hele land verbreken de vier grote accountantskantoren – KPMG, Deloitte, EY en PwC (voorheen PriceWaterhouseCoopers) de samenwerking met gemeenten. De begrotingen en jaarrekeningen zouden te complex geworden zijn en gemeenten zouden te weinig betalen. ‘In Europese aanbestedingsprocedures kunnen gemeenten gewicht toekennen aan bepaalde onderwerpen. Het gaat dan om kwaliteit, service, maar ook om prijs. Je merkt in die trajecten dat gemeenten een groot belang hechten aan de prijs waarvoor een accountant de jaarrekening kan controleren. Oftewel, de kosten geven vaak de doorslag in de keuze voor een accountant’, zo stelde Jan Bouwens, hoogleraar accountancy aan de UvA in het Financieel Dagblad. Gemeenten komen hierdoor in de problemen. Beoordeling van de jaarrekening is verplicht. Zonder die beoordeling wordt een gemeente gekort op de Rijksbijdrage.

Toch was de financiële vergoeding voor EY geen reden de samenwerking met Hoogezand te verbreken. In een reactie zei Jaap Schuler, woordvoerder van EY: ‘De complexiteit van de controle bij gemeenten is toegenomen door de nieuwe taken die de gemeenten hebben gekregen. Kwaliteitseisen en de snel veranderende wet- en regelgeving in combinatie met schaarse capaciteit en de specifieke expertise die nodig is om gemeenten te kunnen controleren zorgt ervoor dat wij zorgvuldig bekijken waar wij onze beperkte resources inzetten.’ Daar komt bij dat er een tekort is aan registeraccountants, waardoor het voor kantoren lastiger wordt om complexe klanten goed te bedienen.

Gemeente Hoogezand moet dus op zoek naar een nieuwe accountant. Zo’n opdracht moet openbaar worden aanbesteed. Een aanbesteding kan lang duren. De vraag is dan ook of de gemeente in aanloop naar de herindeling daarvoor kiest of dat zij kiest voor een tijdelijke oplossing. Het zou zomaar kunnen dat de aanbesteding wordt uitgesteld tot na de herindeling met Menterwolde en Slochteren. Zeker nu Slochteren ook op zoek moet naar een nieuwe accountant. Door beide voor een tijdelijke oplossing te kiezen en dan samen aan te besteden, kunnen ze de kosten drukken.

error: © Groninger Krant 2016