Tag: accountantsbureau Verstegen

Aantal patiënten blijft dalen, kosten per patient neemt toe

Terwijl het aantal patiënten (klinisch en poliklinisch) in 2015 verder gedaald is, nemen de patiëntgebonden kosten in Nederlandse ziekenhuizen juist toe. 38% van de patiëntgebonden kosten gaat op aan medicijnen. Dat blijkt iit de cijfers van de jaarverslagenanalyse van Intrakoop en accountantsbureau Verstegen


zorg zorgkosten zorgpremieDaarnaast lijken ziekenhuizen ook meer te besteden aan steeds verdergaande medisch specialistische zorg. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 79 ziekenhuizen over 2015, de jaarlijkse thermometer van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. Meer ziekenhuizen zijn uit de financiële zorgen en de financiële prestaties zijn beter. De onderzochte ziekenhuizen vertegenwoordigen samen 95 procent van de (totale omzet in de) sector. Ondanks een stijging van de zorgkosten en bedrijfslasten is het financiële resultaat van de Nederlandse ziekenhuizen in 2015 fors verbeterd. Samen boekten de ziekenhuizen een netto resultaat van 541 miljoen euro, bijna 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De ziekenhuizen zijn in 2015 financieel duidelijk in rustiger vaarwater gekomen.

De patiëntgebonden kosten zijn opnieuw, net als voorgaande jaren, harder gestegen dan de bedrijfsopbrengsten van ziekenhuizen. Na een stijging van 4,8 procent in 2014, namen de patiëntgebonden kosten in 2015 toe met 5,8 procent (4,9 miljard euro). Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop: “Uit onze cijfers blijkt dat bijna 38 procent van de patiëntgebonden kosten bij ziekenhuizen wordt besteed aan medicijnen. De stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen en de maatregelen waarbij extramurale geneesmiddelen worden overgeheveld vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem naar de ziekenhuiszorg vormen een mogelijke verklaring voor de toename van de patiëntgebonden kosten.”

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016