Tag: achterkamertjespolitiek

Snelheidscontroles op N31 en N33

De politie controleert extra op de N31 en N33. Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie pakken onveilig rijgedrag gezamenlijk aan met extra voorlichting over de snelheidslimiet en extra politiecontroles.


foto: politie - politieagente doet een snelheidscontrole

foto: politie – politieagente doet een snelheidscontrole

Resultaten afgelopen twee weken
De afgelopen twee weken is er wederom veelvuldig gecontroleerd. Op de N31 zijn 23 processen-verbaal opgeschreven voor snelheid. Hiervan hebben twee bestuurders hun rijbewijs moeten inleveren. Twee bestuurders zijn bekeurd voor het niet dragen van de gordel en twee bestuurders voor het niet handsfree bellen.
Op de N33 zijn 14 processen-verbaal uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. De politie blijft gedurende de campagne veelvuldig controleren op excessen op beide wegen.

Over het project
De rijkswegen N31 en N33 in Friesland, Groningen en Drenthe zijn autowegen. De maximum snelheid is hier dus 100 kilometer per uur. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat en de politie blijkt dat vijftig tot tachtig procent van de weggebruikers hier te hard rijdt. Sommigen rijden zelfs harder dan 200 km per uur. Dat zorgt voor erg gevaarlijke verkeerssituaties. Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie pakken dit onveilige rijgedrag gezamenlijk aan met extra voorlichting over de snelheidslimiet en extra politiecontroles. Lees meer op de website van Rijkswegen Noord.

‘Als ik dan toch ´genaaid´ wordt  …’

Al heel wat keren is er in de pers met afschuw gewaarschuwd voor achterkamertjespolitiek. Het vreemde doet zich voor, dat die kreet het prototype herbergt van een pleonasme. Zoek het maar op: ‘Een pleonasme is het expliciet vermelden en daardoor benadrukken van een eigenschap die reeds in een zelfstandig naamwoord of werkwoord besloten ligt.’ Dus denk maar aan een ronde cirkel. Omdat de cirkel altijd rond is, is de ronde cirkel dus een zogenaamde dubbelzegging. Een pleonasme dus…..

800px-Tweede_kamerDatzelfde geldt voor achterkamertjes politiek. Ook dat is een dubbelzegging, omdat politiek zich per definitie nou eenmaal in achterkamertjes afspeelt. Of zijn er onder u nog van die hartverwarmende zielen die geloven dat het zien van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer ook zicht  geeft op echte politieke besluitvorming? Natuurlijk niet. De achterkamertjes zijn vervangen door ruime kantoren, exclusieve restaurants of anderszins gerieflijke locaties. Maar daar wordt dus wel degelijk over onze samenleving besloten en niet in het circus dat zich zo ‘open en bloot’ aan ons presenteert in de plenaire zittingen.

Ruim voor die show, heeft het echte politieke spel zich al voltrokken, zijn de posities al ingenomen, zijn afspraken gemaakt. Zelfs in gesprekssamenstellingen die ons, de naïeve kiezers, niet zelden absoluut zouden verbijsteren. Het is het politieke spel zoals het overal gespeeld wordt, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa of in de Verenigde Staten. Overal waar de dans om macht aan de gang is, wordt het spel zo gespeeld. Er is zelfs een uitbreidingsset van dit spel voor hen die niet de democratische versie willen spelen, maar de voorkeur geven aan een dictatuur. Het principe blijft gelijk, het spel grimmiger.

De grote vraag is waarom wij dit in hemelsnaam toelaten. Waarom doen we hier niets tegen? Waarom laten we zo weinig mensen op een volkomen onoverzichtelijke en oncontroleerbare manier zoveel bepalen in het leven dat wij van dag tot dag leiden? Ik heb daar geen antwoord op.

Wel weet ik, dat het bij mij zo langzaam de strot uitkomt. Dat ik er spuugziek van wordt om juist door een groep mensen, die in niets lijken op visionairs, in niets lijken uit te blinken en slechts als groep onderscheidend zijn door het gezamenlijk streven naar permanente wazigheid, bedonderd te worden. Ik zou met mijn intelligentie beter moeten weten en daadkrachtiger op moeten treden tegen deze schrale middelmaat. Gedurende mijn hele leven heb ik in mijn ogen onrechtvaardigheid jegens mijn persoon proberen te relativeren met de grap, dat ik minstens gezoend wilde worden als ik ‘genaaid’ werd….. maar om de een of andere duistere reden, heb ik me ten aanzien van politiek van die eis af laten drijven. Terwijl ik toch echt het gevoel heb, dat we allemaal bijna dagelijks in een soort politieke gangbang worden misbruikt.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016