Tag: achterstallig onderhoud

Nut en noodzaak van de Maatschappelijke Stuurgroep

Het Groninger Gasberaad heeft als het ware het stokje overgenomen van Dialoogtafel. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een nieuwe bestuursstructuur opgetuigd waarbij het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) de maatschappelijke partijen in de nieuwe hiërarchie vertegenwoordigen. De Nationaal Coördinator Groningen vraagt o.a. advies aan deze stuurgroep over te nemen beleidsbesluiten. De vraag is hoe beide organisaties nu gedijen in die nieuwe Maatschappelijke Stuurgroep.

caspar-4 schadeHet Groninger Gasberaad heeft in de tussentijd een nieuwe website en maakt voor communicatie gebruik van onder andere een nieuwsbrief. Het oude telefoonnummer van de Dialoogtafel is nu van de afdeling communicatie van het Groninger Gasberaad. Het beraad gaat binnenkort kijken waar ze zich (de komende tijd) op kunnen gaan focussen en welke thema’s van belang zijn. Daarmee hopen ze de positionering aan te scherpen.  Het beraad is in de tussentijd uitgebreid met twee nieuwe deelnemende organisaties, FNV en VNO/NCW zijn aangeschoven.

Om de belangen te kunnen behartigen van inwoners, belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties die in aanraking komen met de negatieve gevolgen van de gaswinning , is het volgens Groninger Gasberaad noodzakelijk dat inwoners en andere betrokkenen samen optrekken. Daarom heeft de organisatie een forum ingericht op de website: GasPraat . Een digitale plek waar betrokkenen hun ervaringen kunnen delen en vragen kunnen stellen. De bedoeling van het forum is om samen wijzer te worden. Zo kunnen via het forum onderwerpen worden aangedragen die eventueel op de agenda worden geplaatst.

Vooralsnog zijn de vergadering van deze Maatschappelijke Stuurgroep niet openbaar. Bij aanvang van de nieuwe bestuursvorm beloofde technisch voorzitter Jan Kamminga dat hier uitsluitsel over zou komen. Eventueel zouden de vergaderingen via een livestream gevolgd kunnen worden.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016