Tag: achterstandsleerlingen

Aandeel achterstandsleerlingen basisonderwijs afgenomen

Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. In schooljaar 2011-2012 was12 procent van de basisschoolleerlingen een achterstandsleerling, vorig schooljaar was dat aandeel teruggelopen tot 9 procent. Of een leerling wordt aangemerkt als een ‘achterstandsleerling’ hangt er van af of ouders of verzorgers een (zeer) laag opleidingsniveau hebben. De daling van het aandeel achterstandsleerlingen onder Turkse en Marokkaanse basisschoolleerlingen gaat gelijk op met de daling van het aandeel binnen de autochtone groep. Dit meldt CBS.

Verdeling-achterstandsleerlingen-naar-herkomst-2015-2016-16-02-17Ruim 50 duizend minder achterstandsleerlingen

In schooljaar 2015-2016 werden bijna 134 duizend achterstandsleerlingen in het regulier basisonderwijs (exclusief Speciaal Basisonderwijs) als achterstandsleerling aangemerkt. Vier jaar eerder waren dit er nog ruim 186 duizend. Achterstandsleerlingen zijn leerlingen waarvoor scholen via de zogenoemde gewichtenregeling extra financiering ontvangen. Een leerlinggewicht wordt bepaald op basis van een (zeer) laag opleidingsniveau van ouders en is bedoeld om taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. De term ‘achterstandsleerling’ zegt dus niets over de verstandelijke vermogens of prestaties van de leerling zelf. Er moet daarnaast een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het achterstandsbeleid en beleid voor kinderen, die ten gevolge van intellectuele, gedragsmatige of fysieke handicaps of beperkingen, problemen ondervinden in het onderwijs.

Afname door stijgend opleidingsniveau ouders

Het aandeel achterstandsleerlingen neemt al jaren af. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door het stijgende opleidingsniveau van de bevolking. Ouders van de leerlingen op de basisscholen hebben minder vaak een laag of zeer laag opleidingsniveau.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016