Tag: ACM

VEH wil twee dagen bedenktijd bij kopen van keuken

Vereniging Eigen Huis roept branchevereniging Inretail op tot verbetering van de CBW-consumentenvoorwaarden. Onlangs stelde marktleider Mandemakers Keukens al een bedenktijd in van twee dagen voor kopers van een nieuwe keuken. Binnen deze termijn kunnen zij kosteloos de koop annuleren. Vereniging Eigen Huis vindt het hoog tijd dat de rest van de branche dit goede voorbeeld volgt en heeft ook toezichthouder ACM van de oproep aan Inretail op de hoogte gesteld.


(foto: Jan van Galen)

De vereniging krijgt klachten van leden die een keuken hebben gekocht, nadat zij door de verkoper onder grote druk zijn gezet. Als zij thuisgekomen spijt krijgen en kort daarop de keukenleverancier melden dat de koop niet doorgaat, kost dat onder de huidige algemene CBW-voorwaarden maar liefst 30 % van de aanschafprijs. ‘Een belachelijk hoog percentage dat nergens op is gebaseerd’, zegt Steven Wayenberg, beleidsadviseur van Vereniging Eigen Huis. ‘Zeker als de keuken nog niet is besteld. Dat betekent al snel een strop van enkele duizenden euro’s’. De vereniging wil dat kopers van een keuken binnen twee dagen de koop kosteloos ongedaan kunnen maken. Als de koop daarna wordt geannuleerd, dan zou daar een gematigd bedrag voor in rekening kunnen worden gebracht.

Al in 2013 stuurde de vereniging een mysteryshopper op onderzoek uit. Daaruit bleek dat veel keukenleveranciers er op uit zijn om de consument zo snel mogelijk te laten tekenen en zo min mogelijk bedenktijd te geven. Wayenberg: ‘In de praktijk zien we dat potentiële kopers in het verloop van het verkoopgesprek stapsgewijs meer korting aangeboden krijgen. Meestal wordt er een korting gegeven omdat er een actie loopt. Daarna volgt vaak aan het einde van het gesprek nog extra korting met als doel de offerte zo snel mogelijk te laten tekenen: “uiterlijk vanmiddag om vijf uur!” In het algemeen kan worden geconcludeerd dat kortingen van 25 tot 30 % goed te realiseren zijn, soms oplopend tot 40 %.’

Ook de huidige aanbetalingsgarantieregeling moet op de schop, vindt Vereniging Eigen Huis. In de praktijk ziet de consument van zijn gedane aanbetaling bij faillissement van zijn leverancier weinig of niets terug. Hierdoor pakt een nieuwe keuken veel duurder uit. De vereniging wil dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt en met een nieuwe regeling komt.

Volgend jaar 24 euro meer voor blok- en stadsverwarming

Gebruikers van blok- en stadsverwarming betalen in 2017 gemiddeld 24 euro meer dan in 2016. Ongeveer een half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven hebben hiermee te maken. Gemiddeld verbruikt een huishouden per jaar 35 gigajoule. Hiervoor gaan zij in 2017 gemiddeld 1093 euro betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld op basis van de Warmtewet.


Koppeling aan tarief voor gasverwarming

Het tarief voor blok- en stadsverwarming is gekoppeld aan het tarief voor gasverwarming, volgens het ‘niet meer dan anders’-principe. Dat betekent dat als de kosten voor gasverwarming omhoog gaan, dat dan ook de prijzen voor blok- en stadsverwarming stijgen, en omgekeerd. De kosten voor gasverwarming stijgen in 2017 voornamelijk door hogere transporttarieven.

Vereniging Eigen Huis
Meer dan een half miljoen huishoudens verwarmen hun huis met blok- of stadswarmte. De gemiddelde jaarrekening stijgt in 2017 tot € 1.093.

Volgens de Warmtewet mogen consumenten met stads- en blokverwarming niet meer betalen voor de levering van warmte dan huishoudens met een cv-ketel. Het tarief van stads- en blokverwarming is gekoppeld aan dat van aardgas. Omdat de gasprijs stijgt, neemt ook het tarief van stads- en blokverwarming toe.
Een huis met stads- of blokverwarming heeft geen cv-ketel. De woning wordt met restwarmte van bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale verwarmd. Wie stadsverwarming heeft, kan niet wisselen van warmteleverancier.

Over stadsverwarming bestaat onder de leden van Vereniging Eigen Huis veel onvrede. ‘Onze leden klagen over de hoge energierekening en het gebrek aan keuzevrijheid,’ zegt Maarten Eeke van der Veen, beleidsadviseur bij de vereniging. Vereniging Eigen Huis pleit al jaren voor een betere bescherming van consumenten met een collectieve warmtevoorziening, zoals blok- en stadsverwarming. Binnenkort stuurt minister Henk Kamp (Economische Zaken) de nieuwe Warmtewet naar de Tweede Kamer. Deze wet moet consumenten beter beschermen. Eerder heeft de Vereniging zich hier kritisch over uitgelaten.

MVBO is bang dat kosten omvorming ProRail op reiziger worden verhaald

Er is nog steeds geen enkele garantie dat de financiële gevolgen van de omvorming van ProRail tot een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) niet op de treinreiziger zullen worden afgewenteld. Dat stelt de onafhankelijke reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV (MVBO), die daarom hom of kuit vraagt in een brief aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

MVBO vindt dat de reiziger niet moet opdraaien voor een politiek stokpaardje van de staatssecretaris van I en M, namelijk dat infra en nutsvoorzieningen bij de overheid thuishoren. KPMG concludeerde in een rapport dat de infraheffing van ProRail, die door de NS wordt verdisconteerd in de reizigerstarieven, bij omvorming tot een Zelfstandig Bestuursorgaan zal stijgen. Dat wordt door het Kabinet te gemakkelijk weggewuifd, vind de reizigersclub.

MVBO- voorzitter Rikus Spithorst: “De namens het kabinet uitgesproken intentie dat de treinkaartjes niet duurder worden, blijkt dus een wassen neus waarvan de onderbouwing niet verder komt dat een vaag ‘we gaan het regelen’. KPMG is een gerenommeerd bureau, dus wat zij zeggen, snijdt hout. Wij zien graag hom of kuit van de zijde van de ACM, een instantie die doorslaggevend is in het ProRail-tarievendossier. Overigens kijken wij ook met belangstelling uit naar de handtekening van belastingstaatssecretaris Eric Wiebes onder allerlei fiscale uitspraken van de staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM. Hoe dan ook: de reiziger dient niet de rekening gepresenteerd te krijgen van een politieke hobby. Thans ligt er een onvoldragen, voorbarig Kabinetsbesluit op de loer.”

Lees verder

Staatsloterij en Lotto gaan samen

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (De Nederlandse Staatsloterij) en Stichting Nationale Sporttotalisator (De Lotto) gaan samen nu de ministerraad toestemming heeft gegeven voor de fusie. De opbrengsten die deze nieuwe fusieorganisatie genereert, komen ten goed aan de staat, sport en goede doelen.

jackpot kassa geldBeide instanties zien hun omzetten dalen en zijn tot de conclusie gekomen dat samengaan een betere marktpositie kan bieden. Of de fusie doorgaat is afhankelijk van het besluit van toezichthouder ACM, Eerste Kamer en Tweede Kamer.

Eerder in 1999 was ACM (NMA) tegen de fusie van Staatsloterij, Lotto en Bankgiroloterij. Reden was dat alleen de nieuwe organisatie en de Postcode Loterij over zouden blijven waarbij de nieuwe organisatie 60-70% van de markt zou beheersen.

Met de komst van internet en daarmee ook buitenlandse aanbieders van kansspelen is het marktaandeel in Nederland voor de Nederlandse kansspelaanbieders een stuk kleiner geworden en de dreiging van buitenlandse concurrenten reëler. Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën profiteren alle belanghebbenden in Nederland van deze fusie.

Gemeente De Marne concurreert oneerlijk met ligplaatsen voor boten

Omdat de gemeente De Marne niet alle kosten doorberekent voor de ligplaatsen voor boten, concurreert zij oneerlijk met commerciële jachthavens en ligplaatsen. Dat mag niet volgens de Wet Markt en Overheid. Dit concludeert ACM na onderzoek. ACM stelt vast dat de gemeente De Marne (provincie Groningen) niet alle kosten doorberekent in de tarieven voor ligplaatsen voor boten. De kosten liggen vele malen hoger dan de opbrengsten uit de liggelden. Dat erkent de gemeente ook. De gemeente verstoort zo de concurrentie met commerciële jachthavens.

 

Zoutkamp-2De gemeente De Marne heeft aangegeven dat ze binnenkort een besluit neemt dat zij een aantal ligplaatsen exploiteert in het algemeen belang. Voor die ligplaatsen is dan de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. Voor een andere jachthaven bekijkt de gemeente of de integrale kosten kunnen worden doorberekend. Als de gemeente dat doet, is er vanaf dat moment geen sprake meer van een overtreding van de Wet Markt en Overheid.

Niet alleen vergelijken met omliggende jachthavens

ACM constateert dat veel gemeenten de tarieven van jachthavens baseren op een vergelijking van tarieven met omliggende jachthavens. Een vergelijking zegt echter niet of het tarief wel alle kosten dekt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Gemeenten moeten eerst kijken of ze alle kosten doorberekenen in hun tarief. Daarna kunnen ze hun tarief vergelijken met die van omliggende jachthavens. Aanpassen van het tarief kan dan nog steeds, zolang het tarief maar alle kosten dekt.”

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. Zo verplicht de Wet Markt en Overheid gemeenten om  alle kosten voor het aanbieden van deze producten of diensten door te berekenen in de tarieven. Deze verplichting geldt niet als de gemeente heeft vastgesteld dat deze economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang. Dan is de Wet Markt en Overheid niet meer van toepassing. (bron: ACM)

error: © Groninger Krant 2016