Tag: Adri van Montfoort

Adri van Montfoort: Regering wil raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter

Adri van Monfoort is naast dat hij jurist en pedagoog is, ook directeur van expertisebureau Montfoort en hij maakt zich zorgen. Hij stelt dat de regering bezig is met een plan om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven.


schakenIn de toelichting op de Rijksbegroting 2017 voor Justitie en Veiligheid staat op pagina 53 een regel opgenomen: “…waarbij de Raad voor de Kinderbescherming zelf een besluit kan nemen over het treffen van een jeugdbeschermingsmaatregel. Die besluiten zijn nu nog voorbehouden aan de rechter”.

Het ministerie stelt in haar stuk dat bij de uitvoering van de jeugdbescherming er te veel instellingen betrokken zijn en dit efficiënter zou kunnen. Het is belangrijk mogelijkheden te onderzoeken om de keten waar mogelijk te verkorten. In de huidige keten zijn vier instanties nodig (Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, rechter, uitvoerende instantie)

Van Monfoort schrijft: “De tekst van de begroting ontspoort bij de volgende zinnen: Op dit moment wordt een advies van de Raad tot een OTS in 90 tot 95% van de gevallen overgenomen door de rechter. In het uit te werken voorstel kunnen de ouders de rechter inschakelen wanneer zij het niet eens zijn met de beslissing van de Raad.” Vanuit het statistische gegeven, dat de rechter meestal het verzoek van de Raad inwilligt, stapt de uitvoerende macht (het Ministerie) moeiteloos door naar de conclusie, dat de rechter grotendeels overbodig is. Dat is een ontsporing, omdat de scheiding tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht een basisregel is in onze rechtsstaat.” (bron)

Van Monfoort vindt dat de discussie over de keten van de kinderbescherming nodig is maar dan wel open gevoerd moet worden, los van gevestigde posities en belangen.

error: © Groninger Krant 2016