Tag: Adriaan Houtenbos

Reactie NAM op rapport van de heer Houtenbos

We hebben kennisgenomen van het rapport van de heer Houtenbos. In dit rapport wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop bodemdalingsmodelleringen plaatsvinden in Nederland. Waar het NAM betreft wordt gerefereerd aan de bodemdalingsmodelleringen in de Waddenzee en in Groningen.

NAMWe hebben kennisgenomen van het rapport van de heer Houtenbos. In dit rapport wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop bodemdalingsmodelleringen plaatsvinden in Nederland. Waar het NAM betreft wordt gerefereerd aan de bodemdalingsmodelleringen in de Waddenzee en in Groningen.

Bodemdalingsmodelleringen vormen een essentieel onderdeel van alle winningsplannen voor producerende olie- en gasvelden op land in Nederland. De voorspelde bodemdaling worden vergeleken met actuele metingen. Waar afwijkend gedrag op lijkt te treden, wordt aanvullend onderzoek gedaan, waar nodig gevolgd door aanpassing van de modellering.

Waddenzee

In 2013 zijn de winningsplannen voor de gasvelden in de Waddenzee goedgekeurd door de minister van Economische Zaken, waarbij NAM werd gevraagd om aanvullend onderzoek te doen naar de tijdsafhankelijkheid van bodemdaling. Reden hiervoor was dat het bodemdalingsmodel voor één van de Waddenzee-velden, het Amelandveld, de gemeten bodemdaling niet geheel verklaarde. Van 2013 tot medio 2015 heeft NAM een aantal onderzoeken uit laten voeren. Deze onderzoeken zijn begeleid door een externe stuurgroep met internationale wetenschappers. Namens de Waddenvereniging heeft de heer Houtenbos zitting gehad in deze stuurgroep die onder leiding stond van de Waddenacademie. De uitgevoerde onderzoeken zijn eind juni 2015 aan SodM geleverd, samen met een positief advies van de stuurgroep. In haar reactie heeft SodM, ondersteund door een advies van TNO, de onderzoeksresultaten beoordeeld als ‘grondig, zeer relevant en van wetenschappelijk hoog niveau’. Op verzoek van SodM en in lijn met de wens van de externe stuurgroep is een vervolgstudie gepland voor 2016, waarin de resultaten van de eerste onderzoeksfase gebruikt gaan worden om tot een nog betere bodemdalingsmodellering te komen voor de Waddenvelden.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016