Tag: Aduard

Nieuwe plek voor kikkers en vogels langs nieuwe rondweg Aduard

Langs de toekomstige rondweg van Aduard is een nieuw stukje natuur aangelegd voor (poel)kikkers en vogels. Om het voor deze diersoorten extra aantrekkelijk te maken is hier een groot aantal boomstobben – restanten van gekapte bomen – neergelegd. Ze zijn afkomstig uit de bermen van de E. H. Woltersweg bij Aduard, waar de bomen zijn gekapt vanwege de aanleg van de nieuwe rondweg en het fietspad. De nieuwe weg loopt straks langs het Van Starkenborghkanaal en het Aduarderdiep.


foto: provincie Groningen

Een boomstobbe is de ideale plek voor poelkikkers om in te schuilen en te overwinteren. De poelkikker is een beschermde inheemse diersoort. In het gebied waar de nieuwe rondweg wordt aangelegd leven veel poelkikkers. Door het aanleggen van dit stuk natuur en het aantrekkelijk te maken voor de kikkers, vergroten we hun leefgebied om zo de kikkers te beschermen. Het nieuwe terrein wordt nog afgeschermd met een faunascherm, zodat de kikkers niet het werkterrein van de rondweg op kunnen.

Slim en Groen
Vaak worden boomstobben tot kleine houtsnippers vermalen of naar de stort gebracht. Door ze langs de toekomstige rondweg te leggen krijgen ze een slimme, nieuwe bestemming en is er minder afval. De provincie Groningen zoekt continue naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om infrastructuur en het onderhoud ervan groener en slimmer te maken.

Mogelijke doorstart project Grondgebruik Aduard

In april 2015 is de gemeente Zuidhorn gestart met het project Grondgebruik in Aduard. Het project is een pilot en heeft als doel het gebruik van gemeentegrond te regelen, zodat duidelijk wordt welke grond nu van wie is. Namens de gemeente voert Bureau Eiffel het project uit. In de afgelopen periode is er veel over het verloop van het project gesproken en geschreven. De aanpak en afhandeling van het project hebben veel onrust veroorzaakt bij betrokken inwoners van Aduard. Dit heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep Snippergroen Aduard, die door het overgrote deel van de betrokken inwoners wordt gesteund.

foto: Serassot

foto: Serassot

Actiegroep
De actiegroep Snippergroen Aduard en de gemeente Zuidhorn hebben in de afgelopen maanden constructieve gesprekken gevoerd over de gesignaleerde problemen met het project Grondgebruik. In afwachting van de uitkomst van deze gesprekken, is het project tijdelijk opgeschort. De actiegroep en de wethouder hebben samen gezocht naar oplossingen voor de gerezen problemen met het project  grondgebruik. Op een aantal onderdelen is dit gelukt (gedeeltelijke verruiming van het beleid), terwijl op onderdelen dat ook niet gelukt is. Wat deze verruiming financieel betekent, wordt nog nader berekend en daarna voorgelegd aan het college en ook zal de gemeenteraad worden geïnformeerd. Dit is ook het moment dat de Actiegroep kan inspreken.

Doorstart
Zodra het college heeft ingestemd met het voorstel voor de verruiming van het beleid, maakt de gemeente een doorstart met het project in Aduard. Voor de betrokken inwoners wordt nog een informatieavond georganiseerd over de herstart van het project. De actiegroep zal daar haar standpunt over de uitkomst van het overleg ook toelichten.

Evaluatie
Als het project in Aduard is afgerond, zal een onafhankelijk extern bureau het (verloop van het) project evalueren. De actiegroep wordt betrokken bij de opzet van deze evaluatie. De uitkomsten van deze evaluatie worden voorgelegd aan de raad. De raad besluit over de verdere aanpak van het grondgebruik in de gemeente.

Aanleg nieuwe brug Aduard kan beginnen

De financiering voor de vervanging van de brug bij Aduard is rond. Sinds vorig najaar wordt er bij Aduard gewerkt aan de aanleg van de rondweg in aansluiting op de brug bij Nieuwklap. Inmiddels is het Rijk het met de provincie en de gemeente Zuidhorn eens geworden over de financiering van de nieuwe brug bij Aduard.

afbeelding: provincie Groningen

afbeelding: provincie Groningen

Goede verbinding

De bruggen over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl worden vervangen, omdat ze oud en versleten zijn. De nieuwe bruggen zorgen ervoor dat de vaarweg geschikt wordt voor grotere schepen. De vaarweg zelf wordt daarvoor tevens dieper en breder gemaakt.

De nieuwe brug sluit aan op de rondweg om Aduard, waardoor verkeer uit de omgeving van Aduard en het bedrijventerrein van Aduard een goede verbinding krijgen met de provinciale weg N355 naar de stad Groningen. Daarmee verdwijnt het doorgaande (vracht)verkeer uit het dorp Aduard, en verbeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bij Nieuwklap sluit de rondweg met een viaduct aan op de provinciale weg N355 tussen Groningen en Zuidhorn. Het vervangen van de brug bij Aduard kost bijna 18 miljoen euro. Nu de financiering rond is, kan de voorbereiding van de bouw beginnen.

De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Afhankelijk van eventuele grondverkoop, is de nieuwe brug naar verwachting in eind 2017 of begin 2018 klaar.

Landelijke primeur: Kloosterdorp Aduard komt virtueel tot leven in 3D

Het Groningse dorp Aduard heeft een geheim en het ligt begraven onder alle huizen. In de Middeleeuwen stond hier een van de grootste kloosters van Europa. Dankzij een nieuwe 3D applicatie voor de smartphone en tablet komt de rijke kloostergeschiedenis weer tot leven. De Groningse kunstenaars/vormgevers Martin Borchert, Greetje Bijleveld en Axe Kooi brengen dit lang vergeten wonder letterlijk in beeld. Zij doen dit met zeven unieke zuilen/kunstwerken, elf tekstpanelen en de nieuwste 3D-technieken. In een bijzonder en interactief samenspel brengen deze drie kunstuitingen de ruïnes van het eeuwenoude klooster weer in beeld.

 

Zaterdag 19 september onthullen gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen en wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhorn de kunstwerken en lanceren zij de gratis 3D-app. Dit alles vindt plaats op het Kaakheem in Aduard tijdens een groots Middeleeuws dorpsfeest.
Met het virtueel tot leven brengen van het kloosterterrein in Aduard via een 3D-app heeft Aduard een landelijke primeur op het gebied van augmented reality. De 3D-app is op 19 september na de lancering gratis te downloaden.

Kloosterwandeling

In het dorp is een twee kilometer lange wandelroute uitgestippeld rond het voormalig klooster-terrein. Op deze route staan de zeven kunstwerken en elf tekstpanelen. Met een gratis 3D-app wordt er contact met de kunstwerken gemaakt waardoor het klooster digitaal tot leven komt. De bezoeker kan met zijn smartphone of tablet 3D beelden van het klooster uit de twaalfde eeuw oproepen. Hij kan zelfs ter plaatse virtueel door het kloostercomplex lopen. Een mooi startpunt voor de wandeling is het kloostermuseum St. Bernardushof, dat gevestigd is in het oudste huis van Aduard.

Lees verder

Vervanging brug Aduard flinke stap dichterbij

De provincie Groningen stelt 3,45 miljoen euro beschikbaar voor de vervanging van de brug bij Aduard over het Van Starkenborghkanaal. Daarmee is de nieuwe brug weer een flinke stap dichterbij. De vervanging van de brug kost in totaal bijna 18 miljoen euro. De bruggen over het Van Starkenborghkanaal worden aangepakt om de vaarweg geschikt maken voor grotere schepen.

o_9bfb4fda35Alvast begonnen

Vorig najaar besloot de provincie om bij Aduard alvast te beginnen met de aanleg van de rondweg en de aansluiting op de brug bij Nieuwklap. Dit in afwachting van een besluit over de nieuwe brug bij Aduard. Toen was de financiering voor de brug nog niet rond. Vooruitlopend op de zekerheid voor volledige financiering, neemt de provincie nu het besluit 3,45 miljoen euro vrij te maken. Het geld is een garantstelling. Hiermee is de financiering nog niet volledig rond. Naar verwachting is na de zomer duidelijkheid over de totale financiering.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016