Tag: Adviesraden

SP: “Adviesraden onnodig buitenspel gezet”

De SP gemeenteraadsfractie vindt dat het college van B&W de Gehandicaptenraad en WMO-adviesraad onnodig buitenspel zet. Het college van B&W probeert een nieuwe adviesstructuur op te zetten waarbij naar de mening van de SP te weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en ervaring. “De afgelopen jaren is er goed samengewerkt met de adviesraden in de stad. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar laten we niet het kind met het badwater weggooien.” Aldus SP-raadslid Wim Koks.

wim_koksDe gemeente probeert meer mensen in de stad te betrekken bij zorg- & welzijnstaken. Ook de Gehandicaptenraad en WMO-adviesraad zijn hier voorstanders van, maar hebben al aangeven dat de manier waarop dit gebeurd niet naar tevredenheid is verlopen. Bij de SP hebben deelnemers van door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten hun beklag gedaan. Volgens hen is er door een adviesbureau zonder draagvlak van achter het bureau iets nieuws bedacht. Zo wordt er niet meer met de bestaande adviesraden gewerkt, maar worden 60 individuen gevraagd om over het gemeentelijke beleid te adviseren.

De SP vindt dat in de nieuwe plannen het college van B&W voorbij gaan aan reeds bestaande vormen van advisering en betrokkenheid. Koks: “Bewonersorganisaties, medezeggenschapsraden op scholen, huurdersorganisaties, ondernemings- en cliëntenraden. Vele Stadjers zijn al betrokken op verschillende manieren. Vraag hen, ook ongevraagd, advies uit te brengen als de gemeente nieuwe voornemens heeft. Bouw dit uit en doe er als gemeente je voordeel mee.”

error: © Groninger Krant 2016