Tag: Aedes

Kantoren als woonruimte voor vluchtelingen

Op Elsevier lezen we dat minister Stef Blok (VVD) afgelopen vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad heeft aangegeven dat vluchtelingen opgevangen kunnen worden in leegstaande kantoren en  leegstaande gebouwen.

blok-07

foto Rijksoverheid – Stef Blok

Volgens Parool gaat het om een groep van ongeveer 10.000 asielzoekers op opvanglocaties die intussen een verblijfstatus hebben gekregen. Gekeken wordt of verschillende vluchtelingen kunnen worden opgevangen in sociale huurwoningen waarbij de keuken en sanitaire faciliteiten samen gedeeld worden. Dat lezen we op RTLZ.

Niet alleen wordt er gesproken over een korte termijn oplossing zoals tijdelijke woningen,  maar ook over de lange termijn. Minister Blok voert overleg met corporatiekoepel Aedes en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel).

Eerder deze week schreef de Telegraaf dat Aedes aangaf dat onorthodoxe maatregelen nodig waren om dit probleem te lijf te gaan door de regels aan te passen voor vluchtelingen en voor het renoveren en exploiteren door corporaties van gebouwen die in het bezit zijn van gemeenten. Daarnaast maakt de huurderskorting het voor corporaties minder aantrekkelijk om woningen in het allergoedkoopste segment woningen te bouwen. Dat lezen we op de site van Technisch Gebouwbeheer.

 

Huurverhoging juli 2015

Deze maand gaan bij vrijwel alle woningcorporaties de huren omhoog. In 2015 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. Per 1 juli 2015 hebben woningcorporaties in de sociale huursector ook te maken met een herziene Woningwet. Deze maatregel houdt onder andere in dat de risico’s voor de sociale huursector worden beperkt door scherper intern en extern toezicht.

huur prijzen woningen verhogingDe maximale toegestane huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015:

  • 2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan 34.229 euro
  • 3% voor huishoudens met een inkomen boven 34.229 euro maar onder of gelijk aan 43.786 euro
  • 5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro

Sociaal huurakkoord

Huurders en verhuurders hebben een sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018, met de mogelijkheid het te verlengen tot 2020. Aedes en de Woonbond willen de jaarlijkse huurstijging beperken en de huurprijs sterker koppelen aan de kwaliteit van de woning. Huurverhoging is dan niet meer afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Minister Blok heeft het de kern van het voorstel aangenomen en zal dit nog moeten bespreken in de Tweede Kamer. Voor dit jaar geldt dus nog een huurverhoging die inkomensafhankelijk is. Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen wil het kabinet het scheefwonen ontmoedigen en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016