Tag: Afkicken

Zomaar een mening: Afkicken van Methadon? Nee joh, niet nodig!

Er wordt gehamerd op stabiel blijven. Om zo min mogelijk overlast te hebben van heroïne gebruikers, daarom is de farmaceutische industrie gekomen met Methadon. Er is inderdaad minder overlast en meer zicht op de gebruikers, maar met het aanbieden van Methadon wordt het gebruikersprobleem eigenlijk in stand gehouden. Door het ‘aan te bieden’ is de drang om te stoppen bij veel mensen verdwenen. Waar ik me over verbaas is het feit dat de mensen die wel willen afkicken niet geholpen worden. Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie er toch baat bij heeft dat methadon gebruikt wordt en niet alleen om de overlast te voorkomen of de gebruikers in zicht te hebben.

metadon_2Het is toch eigenlijk absurd dat er mensen zijn die graag van de Methadon af willen niet worden ondersteund omdat de invloed van de farmaceutische industrie zo groot is dat ze liever hebben dat mensen gebruik blijven maken van dit middel. Op deze manier faciliteert de farmaceutische industrie eigenlijk de heroïneverslaafden… en waarom? Om er zelf beter van te worden.

Ik sprak laatst iemand die uiteindelijk was afgekickt van de Methadon door een ander middel, namelijk Suboxone (Bupreorfine). Een middel wat naar zijn zeggen echt heeft gewerkt. Hij is namelijk al 2 jaar clean. Waarom wordt het gebruik van Methadon zo in stand gehouden als er oplossingen zijn zoals dit middel? Het is voor de overheid beter om gebruik in het vizier te hebben. Het lijkt me toch niet de bedoeling dat wanneer mensen af willen kicken van het middel, het in stand wordt gehouden om op die manier de farmaceutische industrie te faciliteren? Waar zijn we mee bezig?!

Laura van Dijk

error: © Groninger Krant 2016