Tag: AFM

Compenseer te hoge boeterente over tenminste vijf jaar

Vereniging Eigen Huis doet een moreel appel op banken om de AFM-leidraad voor de berekening van de boeterente bij vervroegde aflossing van de hypotheek met terugwerkende kracht over een periode van minimaal vijf jaar toe te passen. De AFM gaat slechts terug tot 14 juli 2016, de datum dat de Europese regelgeving MCD in werking trad. De vereniging doet deze oproep in een brief aan alle geldverstrekkers.


foto: Fotolia

De AFM stelt vast dat banken bij de berekening van de boeterente het klantbelang niet altijd voorop hadden staan. Volgens de Vereniging Eigen Huis is het meer regel dan uitzondering dat geldverstrekkers de boeterente in hun eigen voordeel hebben afgerond.

Hoewel de AFM constateert dat er vóór 14 juli 2016 geen specifieke wettelijke regels golden voor de hoogte van de boeterente, doet de vereniging een appel op alle geldverstrekkers om nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zij zouden met terugwerkende kracht van minimaal vijf jaar een herberekening van de boeterente moeten maken voor alle klanten die hun hypotheek hebben overgesloten, of die daarop extra hebben afgelost. Daarmee geven zij inhoud aan de collectieve belofte om de klant centraal te stellen zoals dat is neergelegd in de Code Banken.

Rentevoordeel afgeroomd door hoge boeterente
Vanaf 2011 daalde de hypotheekrente sterk. Veel huiseigenaren die contractueel nog jarenlang aan een hoge rente vastzaten besloten hun hypotheek over te sluiten naar een lagere rente, om daarmee hun hypotheeklasten te verlagen. Hierdoor loopt de geldverstrekker de overeengekomen rentebetalingen voor de resterende rentevaste periode mis. Het geld dat de bank door de vervroegde aflossing eerder ontvangt kan echter opnieuw worden uitgeleend, tegen een lagere rente. De AFM is van mening dat het verschil tussen beide rentebetalingen het uitgangspunt moet zijn bij het berekenen van het financiële nadeel voor de bank.

Volgens de MCD-regelgeving mag de boeterente die de klant voor het vervroegd aflossen betaalt niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank daarvan ondervindt. Met de nieuwe richtlijn maakt de AFM een einde aan de praktijk dat geldverstrekkers de hoogte van de boeterente in hun eigen voordeel vaststelden, waardoor de boeterente hoger uitviel dan wanneer het klantbelang voorop zou hebben gestaan.

Lees verder

AFM waarschuwt voor consumptief krediet

‘Wees voorzichtig met consumptieve kredieten die de hypotheek aanvullen.’ Deze waarschuwing geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
De toezichthouder schrijft vrijdag op de eigen site dat zo’n 12 % van de consumenten de hypotheek verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Dit blijkt uit eigen onderzoek van de AFM.

geld_huisHet is niet verboden om naast de hypotheek een consumptief krediet af te sluiten. Maar de AFM vindt het wel ongewenst als dit gebeurt om de strakke normen voorhypotheekverstrekking te omzeilen. Die normen zijn er om overkreditering, en daarmee toekomstige betalingsproblemen van huiseigenaren, te voorkomen. Overkreditering is in Nederland wel verboden.

Hogere rentes

Consumptieve kredieten kennen hogere rentes dan hypotheken, omdat de bank bij de consumptieve variant geen onderpand heeft. De AFM is ronduit kritisch over gevallen waarbij de consument qua inkomen al een maximale hypotheek heeft. Banken letten bij nieuwe hypotheken vooral op inkomen en woningwaarde.

Lees verder

AFM: stop rentediscriminatie tussen klanten

Geldverstrekkers bieden nieuwe en bestaande klanten met hetzelfde risicoprofiel nog te vaak verschillende hypotheekrentes aan. Dit meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag.

geld_huisBanken bieden nieuwe klanten als lokkertje nog wel eens een lagere hypotheekrente aan dan bestaande klanten krijgen bij de verlenging van de rentevaste periode. Sinds de invoering van het zogenoemde eensporig rentebeleid in 2013, is dit verboden als de klanten hetzelfde risicoprofiel hebben.

Geldverstrekkers mogen wel een lagere rente aanbieden, maar dan moet deze voor alle klanten binnen hetzelfde risicoprofiel gelden. Sommige banken geven nieuwe klanten een rentekorting als zij ook een ander financieel product afnemen. Dat mag op voorwaarde dat bestaande klanten die hetzelfde product al hebben afgenomen dezelfde rentekorting krijgen.

Lees verder

Banken positief over transparantie klantgerichtheid

Banken en verzekeraars hebben positief gereageerd op de oproep van Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en beleggersvereniging VEB om de klantscores bekend te maken. Deze rapportcijfers voor dienstverlening krijgen de financiële instellingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

geldDe AFM beoordeelt jaarlijks in hoeverre het klantbelang door de financiële instellingen wordt behartigd. De toezichthouder publiceert alleen een gemiddeld cijfer voor de gehele sector en maakt de individuele resultaten alleen bekend aan de banken en verzekeraars zelf. Consumenten kunnen de dienstverlening van de verschillende partijen daardoor niet vergelijken, zo stellen Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en de VEB in een brief aan de banken en verzekeraars.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016