Tag: afspraken

Concrete afspraken over de nieuwe gemeente Groningen

De colleges van Groningen en Ten Boer hebben een bestuursovereenkomst over de herindeling vastgesteld. Dat is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente Groningen. In de bestuursovereenkomst staan concrete afspraken over het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer. Ook is in de overeenkomst vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool. Zij behartigt op verzoek van de provincie Groningen de belangen van de inwoners en ondernemers van Haren.


foto: Mike Tomale – centrum Ten Boer

Gelijkwaardig proces
De overeenkomst is de uitkomst van een gelijkwaardig proces, waarbij ook Marga Kool als belangenbehartiger volop gelegenheid heeft gehad om voor Haren belangrijke punten in te brengen.

Negen thema’s
De bestuursovereenkomst gaat in op thema’s die inwoners, zo bleek uit de reacties op het herindelingsontwerp, belangrijk vinden. De negen thema’s waarover concrete afspraken zijn gemaakt, zijn:
1. Het groene karakter en bijbehorende natuurwaarden.
2. De identiteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarbheid van dorpen, kernen en buitengebieden.
3. De sociale en fysieke infrastructuur en de voor de dorpen, wijken en kernen unieke betrokkenheid.
4. Voorzieningen in dorpen, wijken en kernen.
5. De gemeentelijke dienstverlening en fysieke en digitale nabijheid.
6. De nabijheid van bestuur en politiek.
7. Economie en bedrijvigheid.
8. Procesaanpak gemeentelijke lasten en heffingen.
9. Samengaan landelijk en stedelijk gebied: gevolgen voor cultuur, werkwijze en bedrijfsvoering nieuwe gemeente.

Gemeenteraden
De concept-bestuursovereenkomst wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en wordt daarna meegezonden met het herindelingsadvies naar het ministerie van BZK.

error: © Groninger Krant 2016