Tag: afval

Afval Aanbreng Punt Menterwolde per 1 juli 2016 gesloten

Het college van Burgemeester en wethouders van Menterwolde heeft besloten dat het afval Aanbreng Punt van de gemeente Menterwolde per 1 juli aanstaande wordt gesloten. Het Afval Aanbreng Punt aan de Oosterweg in Muntendam wordt niet meer gebruikt. Na de sluiting van deze locatie kunnen inwoners van de gemeente Menterwolde terecht op de Afval Aanbreng Punten in de gemeenten Hoogezand, Sappemeer en Slochteren.

afvalinbrengstationDoor de aanstaande gemeentelijke herindeling kan de sluiting worden opgevangen door alvast samen te werken met de beide fusiepartners. Hierdoor hebben de inwoners van Menterwolde na 1 juli de keuze om hun afval zoals grof huisvuil, kca, glas e.d. te brengen naar de Afval Aanbreng Punten in Hoogezand en Slochteren. Tuinafval kan in de nieuwe situatie gratis worden gebracht naar het Composteerterrein in Sappemeer. Door gebruik te maken van de brengpunten van de beide andere gemeenten hebben de inwoners het voordeel van ruimere openingstijden.

De sluiting van het Afval Aanbreng Punt in Menterwolde is een gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen, de sluiting levert de gemeente een aanzienlijke besparing op. Deze besparing levert ook een financieel voordeel voor de inwoners op. Het vastrecht tarief voor de afvalinzameling is met € 6,- per huishouden verlaagd, dit zien de inwoners terug op de nota afvalstoffenheffing 2016. In 2017 wordt het vastrecht met € 12,- per huishouden verlaagd.

Overeenkomst inzameling herbruikbaar afval

Synergon verzorgt al een groot aantal jaren de huis-aan-huis inzameling van herbruikbare afvalstromen. Eerst alleen in Winschoten en vervolgens in de hele gemeente Oldambt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de overeenkomst met Synergon te verlengen.

316b91ef-3af4-4f1c-a4ac-11a58a70cc58In 2015 is de afvalinzameling in de gemeente aangepast met onder andere de gescheiden inzameling van plastic en drankenkartons, waar Virol verantwoordelijk voor is. Synergon verzorgt de inzameling van harde kunststoffen, metaal en blik, kleding en textiel, frituurvet en klein wit- en bruingoed.

Inzameling afvalstromen geoptimaliseerd

Naast de gescheiden inzameling van plastic en drankenkartons, is de inzameling van de eerder genoemde afvalstromen vorig jaar ook opnieuw onder de aandacht gebracht en geoptimaliseerd. Het resultaat hiervan is dat er veel meer afval gescheiden wordt ingezameld. De komende jaren blijft Synergon verantwoordelijk voor deze inzameling.

Beperkte dienstverlening op dinsdag 5 januari

Vanwege de weersomstandigheden zijn niet al onze medewerkers aanwezig vandaag. We hebben daarom een beperkte bezetting. Dit betekent op dit moment bijvoorbeeld dat we telefonisch slecht bereikbaar zijn. We vragen hiervoor uw begrip.

gemeente_groningenAfval inzameling
Door het slechte weer worden de grijze en groene afvalcontainers op dinsdag 5 januari niet geleegd. Ook de ondergrondse containers en papier-, glas- en kledingcontainers kunnen niet geleegd worden. Grofvuil en kerstbomen worden niet opgehaald.

De grijze container
De vervangende inzamelronde voor de grijze containers is volgende week als de groene container aan de beurt zou zijn.

Kerstbomen
Kerstbomen worden volgende week opgehaald.

Lees verder

Gemeenteraad besluit over Diftar: betalen naar hoeveelheid afval

Voert Groningen Diftar in? Het systeem waarbij je als inwoner meer betaalt naarmate je meer afval aanbiedt? Daarover neemt de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar op woensdag 16 december een besluit. Ook de gemeentelijke herindeling met Ten Boer komt aan de orde.

containersDe gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website van de gemeenteraad zijn de volledige agenda en alle vergaderstukken te bekijken.

Afvalloze Stad

Afval is het grote onderwerp van de raadsvergadering van woensdag. De raad neemt een besluit over het nieuwe Afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ waarmee het college van B&W het hergebruik van het Groningse afval wil verhogen. Een optie daarin is Diftar, de afkorting van gedifferentieerde tarieven. Dat betekent dat je betaalt naar de hoeveel aangeboden afval.

Koploper afvalgebied

Nu wordt 56 % van het huishoudelijk afval hergebruikt waarmee Groningen een koploper op afvalgebied is. B&W hebben de raad twee opties voorgelegd. Eén met extra afvalvoorzieningen in de stad zoals meer afvalcontainers en inzamelpunten voor papier, glas en textiel. En één met meer voorzieningen èn Diftar waarbij Stadjers meer betalen naarmate ze meer afval aanbieden. De optie zonder Diftar vergt minder investeringen dan die met Diftar waarvan de invoering ruim 3 miljoen euro kost. Bij Diftar wordt het hergebruikpercentage wel hoger: 65 %. Bij de andere optie is dat 58 %. Het wordt nog spannend hoe de gemeenteraad gaat stemmen.

Lees verder

“Zwerfvuil prikken vind ik leuker dan schoffelen”

Zuidhorn- Sinds vorige week rijdt Gerard rond in de nieuwe zwerfvuilbus van de gemeente Zuidhorn. Op 2 juli werd die bus door wethouder Bakker officieel in gebruik genomen. Gerard zou het liefst vijf dagen per week zwerfvuil willen prikken. Hij vindt het leuk werk. Leuker dan het schoffelen op woensdag en vrijdag. Hij stopt bij parken, prullenbakken en speeltuinen. “Als ik rommel zie, stop ik en haal ik het weg.”

Afbeelding 033Afbeelding 031 Afbeelding 029Gerard parkeert de bus aan de kant van de weg. Met een prikstok en een blauwe vuilniszak loopt hij naar de prullenbak tegenover het station. “Sommige prullenbakken gaan moeilijk open, daarom heb ik altijd wat kruitolie bij me,” vertelt hij terwijl hij met een sleutel de bak opent. Lege blikjes bier, bananenschillen en broodzakjes vallen op de grond. Met de grijpstok stopt Gerard het in de vuilniszak.

Terug bij de bus legt Gerard de zak in de laadbak. De prikstok gaat ernaast. Met een sleutel opent hij een zwarte kast dat het tussenstuk vormt tussen de cabine en de laadbak van de bus. Hij smeert zijn handen in met desinfecterend zeep. Naast zeep en een voorraadrol vuilniszakken liggen er ook drie Amstel bierflesjes. “Die kwam ik tegen tijdens het prikken. Ik kan daar nog statiegeld voor krijgen,” legt hij uit terwijl hij de zeep terugzet, de kast dichtdoet en weer achter het stuur gaat zitten.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016