Tag: afvalinzameling

Gemeente Groningen en Loppersum ondertekenen afspraken afvalinzameling

Op donderdag 26 juni 2014 hebben de gemeente Groningen en de gemeente Loppersum de Dienstverleningsovereenkomst getekend over de afvalinzameling in de gemeente Loppersum. In de Dienstverleningsovereenkomst staan de afspraken die beide gemeenten hebben gemaakt over de realisatie van de acht maatregelen uit het Afvalprogramma 2013.

Contract Afval Groningen Loppersum

links wethouder Joost van Keulen en rechts wethouder Pier Prins

Namens de gemeente Groningen was wethouder Joost van Keulen aanwezig. Namens de gemeente Loppersum tekende wethouder Pier Prins.

Pier Prins: “Met dit contract formaliseren we de samenwerking tussen Loppersum en de Milieudienst van de gemeente Groningen. We zijn blij dat we de kwaliteiten en de diensten van de Milieudienst voor het realiseren van de afvalmaatregelen kunnen inzetten. Mooi is dat hiermee het tarief van de afvalstoffenheffing voor onze inwoners is gedaald met 3%.”

Afvalprogramma Loppersum 2013

Vorig najaar is het nieuwe Afvalprogramma Gemeente Loppersum 2013 vastgesteld door de Gemeenteraad. In dit nieuwe Afvalprogramma 2013 zijn in het kader van doelstellingen op het gebied van dienstverlening, duurzaamheid en efficiëntie acht nieuwe maatregelen voor de afvalinzameling opgenomen. Deze acht maatregelen zijn in het afgelopen half jaar stapsgewijs ingevoerd onder de titel AFVAL? Anders! Hiermee is de afvalinzameling op onderdelen verbeterd.De acht onderdelen zijn: inzamelen van grof snoeiafval, het inzamelen van textiel, het vervangen van de minicontainers, het aanpassen van de verzamelcontainers, het klein chemisch afval, de stalling van het inzamelvoertuig, bedrijfsafval en afval inzamelen bij maatschappelijke instellingen.

error: © Groninger Krant 2016