Tag: afvalscheiding

Enquête over stimuleren afvalscheiding

De gemeente Groningen wil Stadjers graag betrekken bij maatregelen om afvalscheiding makkelijker te maken. De ruim 9.000 deelnemers aan het Stadspanel krijgen daarom een enquête over dit onderwerp in hun mailbox. In de enquête staan ook vragen over de mogelijke invoering van Diftar. Dit is een systeem om het scheiden van afval te stimuleren. Het uitgangspunt van Diftar is dat mensen die minder restafval aanbieden ook minder betalen.

afval_groningenMeer afval scheiden
In Groningen wordt 57% van het huishoudelijk afval gescheiden. Stadjers scheiden 40% van hun afval aan huis. Daarna wordt in de afvalscheidingsfabriek van het bedrijf Attero nog eens 17% apart verwerkt. De gemeente wil nog meer afval scheiden. Veel waardevolle stoffen zoals papier, glas en textiel komen nu nog in het restafval terecht. Dat is jammer, want ze kunnen opnieuw worden gebruikt. Bovendien is aan veel van deze grondstoffen een tekort.

Afval-app
De gemeente vraagt nu in een enquête aan het Stadspanel of een afval-app bewoners zou kunnen helpen om meer afval te scheiden. Een app is een programmaatje voor op de smartphone. Hiermee kan bijvoorbeeld door de gemeente een signaal worden gegeven op de dag voordat een bepaalde afvalsoort aan huis wordt ingezameld. De gemeente wil ook weten of Stadjers voldoende mogelijkheden hebben om afval te scheiden. Zo krijgen deelnemers aan de enquête een vraag voorgelegd over de afstand van hun huis tot de afvalcontainers voor verschillende soorten afval.

Lees verder

Bellingwedde wil betere afvalscheiding stimuleren

Burgemeester en wethouders van Bellingwedde willen het aantal kilo’s restafval verminderen. Daarom start de gemeente in april met de afvalproef ‘Zuiver inzamelen’ in Blijham. Inwoners van het dorp kunnen vanaf dan tweemaal per maand de zak met plastic, sappakken en blik aan de weg zetten en eenmaal per maand de grijze container. Bellingwedde verwacht dat deze maatregel resulteert in een betere afvalscheiding wat moet leiden tot minder restafval.

afval_groningenMinder restafval en meer grondstoffen

Het verbranden van restafval uit de grijze containers kost veel geld en is slecht voor het milieu. De gemeente Bellingwedde wil daarom zo weinig mogelijk restafval inzamelen en heeft zich tot doel gesteld om het restafval te reduceren tot 100 kilo per jaar per inwoner. Om dit te realiseren kunnen alle inwoners sinds 1 februari van dit jaar eenmaal per maand plastic, drankenkartons en blik samen in dezelfde zak gratis bij de weg zetten.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016