Tag: afvalwater

Onderzoek naar cytostatica in afvalwater afgerond

Sebastiaan Gerretsen, student HBO Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool, heeft zijn afstudeeronderzoek afgerond. Hij onderzocht de risico’s van resten van oncologische geneesmiddelen (cytostatica) in het afvalwater. Daarvoor analyseerde hij de route die cystostica in het ziekenhuis afleggen en wat de risico’s en gevolgen zijn voor het milieu, patiënt en ziekenhuis. Daarnaast was een onderzoeksvraag of het ziekenhuis maatregelen dient te nemen om hier op een (financieel en maatschappelijk) verantwoorde wijze mee om te gaan. Het onderzoek van Sebastiaan draagt bij aan de doelstellingen van het Programma Duurzaamheid. 

afvalwater rioolResultaten

Uit literatuuronderzoek blijkt dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is die aantoont dat resten van cytostatica in het afvalwater schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast komen de resten van de medicijnen alleen in minimale en zeer verdunde hoeveelheden in het afvalwater doordat de patiënt ze uitplast of -poept. En dat gebeurt meer thuis dan in het ziekenhuis: slechts 8% van het afvalwater in Groningen is afkomstig uit ziekenhuizen, voor een klein deel hiervan is het Martini Ziekenhuis verantwoordelijke. Het overgrote deel komt vanuit woonwijken of andere zorginstellingen. Daarnaast blijkt uit gesprekken met patiënten dat zij zouden opzien tegen de extra maatregelen die zij thuis zouden moeten nemen om dat te voorkomen. De behandeling zelf vraagt fysiek en mentaal immers al bijzonder veel van de patiënt.

Lees verder

Onderzoek naar medicijnresten in afvalwater

Oppervlaktewater bevat (resten van) geneesmiddelen. Uit het eerste onderzoek dat de waterschappen, zuiveringsbedrijven en ziekenhuizen in de regio Groningen daarnaar hebben gedaan blijkt dat de hoeveelheid medicijnen toeneemt. Speciale aandacht is vereist voor de aanwezigheid van antibiotica in het water en antibioticarestentie die daardoor kan toenemen. Deze en andere onderzoeksresultaten worden op woensdag 11 maart tijdens een seminar in het UMCG gepresenteerd.

umcgGeneesmiddelen worden niet altijd geheel opgenomen door de mens en komen zo in het toiletwater terecht. Via het riool komen deze (resten van) geneesmiddelen in de waterzuiveringsinstallaties terecht. Deze zuiveringsinstallaties zijn echter niet ingericht op de verwijdering van geneesmiddelen. Zo komt een deel van de medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Dat feit is al langer bekend, maar welke geneesmiddelen dat zijn, in welke dosis, hoe erg dat is voor de gezondheid van mens en dier en wat we er aan zouden kunnen doen, is niet bekend.

Hoewel de concentraties van geneesmiddelen vele malen lager zijn dan de therapeutische doseringen, is het langetermijneffect van dagelijkse blootstelling van de mens aan lage concentraties medicijnen onbekend. Ook over de effecten van de geneesmiddelen op het ecosysteem in het milieu en het ecosysteem in de darm van de mens is weinig bekend.

Lees verder

Van afvalwater naar nieuwe grondstoffen

Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen. Denk hierbij aan fosfaat, stikstof en cellulose (wc papier). Hoe kun je die grondstoffen terugwinnen en hergebruiken? En zijn hier nieuwe producten van te maken?

veendam_afvalwater-1Samen met MKB bedrijven

De Kamer van Koophandel en de afvalwaterproducenten nodigden daarom MKB bedrijven en ondernemers uit om samen hierover na te denken. De themabijeenkomst ‘Van Afvalwater naar nieuwe Grondstoffen’ werd gisteren in Cultuurcentrum van Beresteyn in Veendam gehouden.

Ongeveer 100 mensen namen deel aan de plenaire vergadering en deden mee aan drie workshops die gingen over:

  • Cellulose
  • Bioplastics
  • Nutriënten

De organisatie Topsector Water hoopt op deze manier nieuwe en innovatieve ideeën te inventariseren die in een later stadium eventueel in aanmerking komen voor een gezamenlijke subsidie (R&D tender) van 1 miljoen euro.

Terugwinnen grondstoffen

Verschillende waterschappen en industrieën streven er naar om grondstoffen terug te winnen. Grondstoffen, zoals fosfaat uit de bodem en cellulose van bomen, raken op. Het is daarom duurzamer om ze terug te winnen en opnieuw te gebruiken.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016