Tag: afwateringsgeulen

Oproep aan agrariërs: graaf geen afwateringsgeulen

Waterschap Hunze en Aa’s doet een oproep aan agrariërs in hun gebied om geen afwateringsgeulen te graven op het land en in de onderhoudspaden. Door uitspoeling kunnen grote problemen ontstaan in de watergangen waardoor afvoer van water niet meer mogelijk is.

Uitspoeling van een afwateringsgeul; probleem in watergang en beschadigd  onderhoudspad

Uitspoeling van een afwateringsgeul; probleem in watergang en beschadigd
onderhoudspad

In deze natte periode kan dit tot wateroverlast leiden. Ook onderhoudspaden raken beschadigd, waardoor er gevaar dreigt voor de medewerkers van het waterschap.

Direct herstellen
Als de watergang is belemmerd als gevolg van uitspoeling, dan moet de agrariër dit direct zelf herstellen. Dat herstel geldt ook voor de beschadigde onderhoudspaden. Als het herstel niet tijdig gebeurt dan doet het waterschap dit, maar is de rekening voor de agrariër. Waterschap Hunze en Aa’s gaat strenger handhaven op deze illegale afwateringsgeulen.

Buis
Agrariërs mogen wel onder het onderhoudspad een buis van het land naar de watergang aanleggen. Met de buis wordt uitspoeling voorkomen.

error: © Groninger Krant 2016