Tag: Agentschap Telecom

Wat als telecommunicatie uitvalt?

Agentschap Telecom en gemeente Eemsmond onderzoeken mogelijke kwetsbaarheden in telecommunicatie-infrastructuur aardbevingsgebied.


foto: Mike Tomale

foto: Mike Tomale

Wat is de impact van een aardbeving op de beschikbaarheid van telecommunicatie? Om dat te onderzoeken starten Agentschap Telecom en de gemeente Eemsmond een gezamenlijke pilot om mogelijk zwakke plekken in de telecommunicatie-infrastructuur in kaart te brengen. De pilot richt zich daarnaast op de gevolgen van mogelijke overbelasting van het netwerk. Want als er een beving is gaan mensen massaal (mobiel) bellen en internetten. Uitval van telecommunicatie kan er onder meer toe leiden dat hulpdiensten hun werk niet meer kunnen doen. De pilot start op 1 december en duurt naar verwachting tot de zomer van 2017.

Vitale infrastructuur
In het noorden van Nederland vinden aardbevingen plaats. Eén van de gemeenten die in dat gebied ligt is de gemeente Eemsmond. Het Platform Aardbevingsbestendige Infrastructuur -waar waterschappen, gemeenten en provincies in participeren- werkt aan een civiele infrastructuur die bestand is tegen aardbevingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om leidingen en kabels, maar ook om bruggen, wegen en gebouwen. Telecommunicatie is noodzakelijk voor het besturen en beheren van die civiele infrastructuur. Het onderzoek moet aan het licht brengen wat de consequenties van uitval van telecommunicatie zijn voor de gemeente, de gemeentelijke organisatie en onderdelen van de civiele infrastructuur.

Afronding pilot zomer 2017
De pilot in de gemeente Eemsmond is naar verwachting in de zomer van 2017 afgerond. De pilot vindt plaats in het kader van het programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom. Dat is gericht op de bewustwording van het belang en –zelfs- de afhankelijkheid van telecommunicatie. En vooral ook: wat je kan doen om de risico’s hiervan te beperken. Het programma richt zich hierbij op bedrijven en instellingen.

Spieken nog steeds mogelijk

Spieken met de mobiele telefoon, een probleem waar steeds meer scholen mee worstelen. Een aantal daarvan heeft een illegale oplossing bedacht, het inzetten van een jammer. Agentschap Telecom ziet er tijdens de examenperiode op toe dat deze stoorzenders niet gebruikt worden.

foto: Freeimages

foto: Freeimages

Een jammer zorgt ervoor dat alle mobiele signalen rond deze stoorzender geblokkeerd worden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld studenten tijdens hun examens hun antwoord niet opzoeken op internet, of antwoorden aan elkaar app’en of sms’en.

gevaarlijke situaties

Nadeel is dat de werking van de jammer verder gaat, en dat in de hele school om zelfs daarbuiten niet mobiel gebeld kan worden. Hierdoor is ook het alarmnummer 1-1-2 niet bereikbaar. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, niet alleen op school maar ook in de directe omgeving. Ook kan mobiele data of navigatie verstoord worden. Dat zorgt voor economische schade, maar soms ook voor veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als hulpdiensten die toepassingen gebruiken. Daarom zijn jammers verboden.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016