Tag: Agnes Jongerius

Agnes Jongerius over werk, handel, arbeidsmigratie en Trump

Op de avond van de inauguratie van Donald Trump als nieuwe president van de VS – vrijdag 20 januari a.s. – spreekt Agnes Jongerius op uitnodiging van de PvdA Westerkwartier over een aantal belangrijke onderwerpen. Plaats van handeling is Zalencentrum Balk in Zuidhorn.


Agnes Jongerius (foto: Lex Draijer, Partij van de Arbeid)pvda

Meer werk, beter werk, eerlijke handel. Dat zijn de leuzen van oud vakbondsvoorzitter Jongerius. Als Europarlementariër voor de PvdA maakt zij zich nu sterk voor werkgelegenheid, sociale zaken, arbeidsomstandigheden en handel.

Jongerius spreekt over deze thema’s in relatie tot de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart. Wat betekenen deze actuele internationale onderwerpen voor Nederland? En hoe zijn die van invloed op de verkiezingen? Wat zijn de voorwaarden voor een eerlijk speelveld voor de Europese arbeidsmarkt? Aan de orde komt de druk op onze arbeidsmarkt door goedkope Oost-Europese arbeidsmigranten, en de stellingname van Lodewijk Asscher die matregelen wil om dit te beteugelen. Maar ook: wat betekent het aantreden van Trump als president van de VS voor het Klimaatakkoord, voor Europa en daarmee voor Nederland?

Hierbij zal specifiek worden ingegaan op het handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership). Iedereen heeft erover gehoord, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Om u hierin wegwijs te maken is op deze avond tevens prof. dr. Steven Brakman van de Rijksuniversiteit Groningen, specialist in dit onderwerp, uitgenodigd. In een tweegesprek zullen Jongerius en Brakman een ‘TTIP van de sluier oplichten’. Dit verdrag en vergelijkbare handelsverdragen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de samenleving, en zelfs voor de gemeente. Het raakt dus ook het Westerkwartier.

Lees verder

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) wil betere bescherming kastelozen in kledingfabrieken India

Samen met twee Nederlandse collega-Europarlementariërs, Agnes Jongerius (PvdA) en Cora van Nieuwenhuizen (VVD), heeft Peter van Dalen schriftelijke vragen gesteld over de omstandigheden in Indiase kledingfabrieken. Van Dalen: ,,Er gebeuren vreselijke dingen in de Indiase fabrieken waar de kleding wordt gemaakt die wij dragen. Ik wil dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en de mensen die daar werken, veelal kastelozen, beter beschermen.”

Indian man tailor portraitHet is al langer bekend dat kledingfabrieken in India onveilig zijn. Minder bekend is dat de mensen die op de gevaarlijkste plekken werken, kastelozen zijn. Veel van hen, inclusief minderjarigen, zijn letterlijk slaaf. Ze zitten vast en worden niet of nauwelijks betaald. Een recent Nederlands rapport[1] heeft de wantoestanden gedocumenteerd. Het rapport concludeert dat in de onderzochte fabrieken kinderarbeid en slavenarbeid wordt verricht. Het concludeert ook dat de pogingen van de laatste jaren om kledingbedrijven de problemen vrijwillig te laten aanpakken niet werken.

Oproep

Van Dalen: ,,Ik roep de Europese Commissie op om samen met Europese lidstaten, de Indiase overheid, en Europese en Indiase bedrijven de misstanden aan te pakken. Heel concreet kan dat door de productieketens van de kledingindustrie meer transparant te maken.”

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016