Tag: Agnes Mulder

CDA Haren wil positie MKB verbeteren bij lokale aanbestedingen

CDA Haren vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet blijkt namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Haren. De procedures moeten volgens het CDA eerlijker worden.

cda-logoHet valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Veel gemeenten voegen verschillende opdrachten samen, waardoor alleen grote bedrijven de opdracht kunnen uitvoeren. Het CDA wil daarom weten of het MKB voldoende toegang heeft en of het college opdrachten niet onnodig samenvoegt. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Kamer
Ook in de Tweede Kamer maakt het CDA onder leiding van Kamerlid Agnes Mulder zich sterk voor het betrekken van het MKB bij overheidsopdrachten. Het CDA heeft voorgesteld om meer ruimte te creëren voor decentrale overheden om lokaal aan te besteden. Door de huidige Europese regels verliezen MKB’ers het namelijk vaak onnodig van grote spelers over de grens.

CDA Haren wil positie MKB verbeteren bij lokale aanbestedingen.

CDA (plaatsnaam) vindt dat lokale MKB´ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet blijkt namelijk dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA zou graag zien dat het college onderzoekt op welke wijze het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente (plaatsnaam). De procedures moeten volgens het CDA eerlijker worden.

cda-logoHet valt voor het MKB niet mee om opdrachten van de overheid te krijgen. Veel gemeenten voegen verschillende opdrachten samen, waardoor alleen grote bedrijven de opdracht kunnen uitvoeren. Het CDA wil daarom weten of het MKB voldoende toegang heeft en of het college opdrachten niet onnodig samenvoegt. Ook wil de partij weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd. Tot slot vraagt het CDA aan het college op welke wijze zij bezig is het MKB meer te betrekken bij de aanbestedingen.

Kamer
Ook in de Tweede Kamer maakt het CDA onder leiding van Kamerlid Agnes Mulder zich sterk voor het betrekken van het MKB bij overheidsopdrachten. Het CDA heeft voorgesteld om meer ruimte te creëren voor decentrale overheden om lokaal aan te besteden. Door de huidige Europese regels verliezen MKB’ers het namelijk vaak onnodig van grote spelers over de grens.

CDA deelt zorgen inwoners Saaksum over fracking

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil in Saaksum de omstreden techniek fracking toepassen om de gasproductie te verhogen. De inwoners van dit wierdendorp vrezen voor de grote risico’s die dit met zich meebrengt. Het CDA wil dat de veiligheid van de inwoners van Saaksum voorop staat. Dat hebben CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder en CDA Statenlid Jacob Klaas Star vandaag kenbaar gemaakt bij een bezoek aan Saaksum. Er dient een gedegen risicoanalyse te komen zoals Minister Kamp het CDA over de kleine velden ook heeft toegezegd. 
saaksumCDAUit alle onderzoeken tot op heden blijkt dat fracking risico’s voor mens en milieu met zich mee kunnen brengen. Van aantasting van het landschap, lekkend methaan en mogelijke  vervuiling van grondwater. Daarnaast kan fracking zorgen voor aardbevingen. De inwoners van Saaksum maken zich met recht zorgen over deze risico’s.

CDA Statenlid Jacob Klaas Star: “Uit de gesprekken met inwoners blijkt een diep wantrouwen in de NAM en grote zorg over de gevolgen van gaswinning door fracking. Groningen kampt al jaren met de gevolgen van de winning van gas. De politiek en de inwoners moeten hun handen ineen slaan om nieuwe risico’s en schade te voorkomen” Tweede Kamerlid Agnes Mulder deelt zijn opvatting dat voorzichtigheid geboden is en de veiligheid altijd voorop moet staan. Daarom is zij vandaag in Saaksum op werkbezoek.

error: © Groninger Krant 2016