Tag: Ahri

Bellingwedde en Vlagtwedde kiezen voor elkaar

Gisterenavond hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde een principebesluit genomen om te gaan fuseren. De beide colleges hebben de opdracht gekregen om in afstemming met elkaar een herindelingsontwerp op te stellen conform de wet Algemene regels herindeling (Ahri).

Zes-Groninger-gemeenten-522x391Het afgelopen jaar hebben beide colleges aan de hand van gesprekken, onderzoek en inwonersavonden zich een beeld gevormd van mogelijke herindelingsvarianten. De gemeenteraden onderschrijven de argumenten van de colleges en stemmen in met het samengaan tot een nieuwe gemeente Westerwolde.

Voorafgaand aan de extra raadsvergadering van vanavond hebben beide gemeenteraden de inwoners geïnformeerd en gevraagd hun mening te geven over de verschillende fusiemogelijkheden. Het draagvlak onder de bewoners voor de variant Bellingwedde-Vlagtwedde is groot. Tevens is de nieuwe gemeente qua omvang een robuuste gemeente langs de grens met Duitsland, die de burgernabijheid in stand houdt, bestuurlijk en qua dienstverlening goed bereikbaar is voor inwoners en constructief toewerkt naar een nieuwe toekomst.

In goed onderling overleg zullen de colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde op korte termijn een voorstel tot een herindelingsontwerp voorleggen aan de beide gemeenteraden.

error: © Groninger Krant 2016