Tag: (a)sociale media

Nederlanders geven het leven een 7,8

Nederlanders waarderen de tevredenheid met hun leven met een 7,8. Nederland staat hiermee op de vijfde plek in de Europese Unie, na Finland, Denemarken, Zweden en Oostenrijk. Nederlanders zijn het meest tevreden met hun persoonlijke relaties en het minst over hun financiële situatie. Dit meldt CBS in de publicatie Welzijn in Nederland.

Tevredenheid-met-het-leven-in-de-Europese-Unie-2013-15-11-05Inwoners van de Europese Unie geven de tevredenheid met het leven gemiddeld een cijfer 7,1. De Finnen zijn koploper met een ruime 8. Bulgaren zijn duidelijk het minst tevreden met het leven dat ze leiden. Zij geven het leven een onvoldoende: 4,8. Dit is aanzienlijk lager dan de landen die hierop volgen: Portugal, Hongarije, Griekenland en Cyprus met 6,2.

Hoger inkomen, hogere tevredenheid

Mensen met een hoger inkomen zijn vaker tevreden met het leven. Dit verband is in alle EU-lidstaten te zien. Wanneer de inkomens per land verdeeld worden in vijf gelijke groepen, is duidelijk te zien dat de tevredenheid met het leven in de laagste inkomensgroep het laagst is en stijgt in de hogere inkomensgroepen. Of een hoog inkomen leidt tot een hoge tevredenheid of andersom is niet onderzocht. De verschillen tussen de laagste en hoogste inkomensgroep zijn het grootst in Bulgarije. Daar loopt de gemiddelde tevredenheid van een 3,3 onder de mensen in de laagste inkomensgroep tot een 5,9 onder de mensen met de hoogste inkomens. Ook in Estland, Kroatië en Hongarije zijn de verschillen in tevredenheid tussen inkomensgroepen groot. In Nederland zijn de verschillen beduidend kleiner: 7,4 bij de laagste inkomens en 8,1 bij de hoogste inkomens.

Naar afzonderlijke landen bekeken is de relatie tussen inkomen en tevredenheid anders. Zo waarderen Luxemburgers het leven iets lager dan inwoners van Nederland, Denemarken, Zweden en Finland, maar is het inkomen daar wel beduidend hoger. En Roemenen waarderen het leven gezien hun lagere inkomen juist relatief hoog.

Nederlanders meest tevreden met persoonlijke relaties

Tevredenheid met het leven in het algemeen is een breed concept en hangt samen met de tevredenheid met verschillende onderdelen van het leven, zoals je woning, inkomen, persoonlijke relaties en tijdbesteding. Nederlanders zijn met al deze onderdelen meer tevreden dan gemiddeld in de EU. Het meest tevreden zijn Nederlanders, net als de gemiddelde Europeaan, met hun persoonlijke relaties (scores respectievelijk 8,2 en 7,8). Hierna volgen de tevredenheid met de woning en de woonbuurt en de tijdbesteding. Nederlanders zijn van deze onderdelen het minst vaak tevreden met hun financiële situatie, maar scoren hierop nog steeds beduidend hoger dan gemiddeld in de EU.

Lees verder

Reken af met de (a)sociale media?

Het is een merkwaardig fenomeen, 18 maart mogen we stemmen en opeens moeten er politici hun baan beëindigen. Toeval? Ik geloof niet in toeval. Ik zou eerder zeggen, het hoort langzamerhand bij verkiezingen. In de VS wordt dit bij wijze van spreken al eeuwen gedaan, hoe meer modder hoe beter. In Nederland maakt het allemaal ook niet meer uit lijkt het wel. Prioriteit 1 is hoe kunnen we onze tegenstander pootje lichten, in verlegenheid brengen, zwart maken, in diskrediet brengen, dat met maar één doel, macht, meer macht. In dat politieke spel is alles veroorloofd, draaien, liegen, sprookjes vertellen, als we die kiezer maar over die drempel heen krijgen en in ons eigen hok krijgen.

social mediaIk zie de Provinciale Staten verkiezingen op een afstandje aan. Veel partijen willen hetzelfde, maar het verleden heeft geleerd, dat er een groot gapend gat bestaat tussen “willen en zeggen” en “doen”. Natuurlijk moet men zo gauw andere partijen nodig zijn om te regeren, water bij de wijn doen, dan zul je niet al je plannen kunnen verwezenlijken, maar je kunt daarin ook doorschieten, als de lust naar macht de overhand krijgt. Dan krijg je een waterig goedje dat nergens meer naar smaakt. De TV die het ene debat na het andere organiseert, waarin iedereen probeert elkaar de loef af te steken, elkaar in de rede vallend, elkaar onder druk zettend, ergens wel een vermakelijk kijkspel tussen machtswellustelingen maar ik denk vaak ,zitten we als burger hierop wel te wachten.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016