Tag: (semi-)publieke instellingen

Dossier Fyra en hoe bereikbaar is Noord – Nederland in 2040

Op 28 oktober 2015 presenteerde de 2e Kamercommissie Fyra haar bevindingen over hoe het hele proces gegaan was. De uitkomsten van dat rapport zijn ook voor Noord-Nederland van belang. Dit rapport is meest gegronde reden om de snelle spoorverbinding tussen Schiphol en Groningen weer op de agenda te zetten. Dat de reistijd gereduceerd wordt tot 60 minuten. Tevens als bouwdeel van een veel langere snelle spoorverbinding die eindigt in Hamburg. Want in een andere functie was Wilma Mansveld als secretaris van de SER Noord-Nederland bij de hoorzitting op 27 november 2007 over de Zuiderzeelijn aanwezig. Tijdens die hoorzitting deed NS in haar kruistocht tegen het bouwen van de Zuiderzeelijn ook een belofte die tot op heden niet gehouden is. Onder de noemer Noordlink. Een onderdeel van die belofte was ook het in dienst stellen van snellere treinen die wel 200km/u op de nog op te leveren Hanzelijn konden op het moment van ingebruikname december 2013. Intussen is de Hanzelijn sinds december 2013 in gebruik maar de snelle treinen zijn nooit gekomen om het Noorden sneller te ontsluiten. Gaat politiek Noord-Nederland nu wel de juiste vragen stellen over de NS als dienstverlener voor onze nationale ontsluiting per spoor?

spoorWordt Dossier Fyra een spelbreker voor de NS?

In het Dagblad Metro van 28 oktober staan voldoende redenen om voor de Noordelijke politiek om na te denken over een aanbod dat het Rijk niet kan weigeren voor de snelle verbinding. Daar ook op de normale spoorverbinding tussen Groningen en de Randstad via de polder al de nodige filevorming plaatsvindt. Het gebeurt nu al met grote regelmaat dat de trein uit Groningen bij Station Meppel bijna of helemaal moet stoppen omdat er geen ruimte bij Station Zwolle is. Wat ook veel voorkomt regelmatig achter een zware goederentrein aanhobbelen richting het Noorden. Met het voormalig spoorproject “Zuiderzeelijn” was er vanuit de regio wel een duidelijke agenda. De politiek zou het artikel uit de Metro eens als vingeroefening moeten gebruiken. Verder staan de treinen regelmatig op elkaar te wachten voor de nieuwe spoorbrug bij Zwolle. Dit vooral vanuit de Randstad naar het Noorden. Is het capaciteitsgebrek bij Zwolle mede een reden dat Leeuwarden voor haar betere ontsluiting haar een dienstregeling van 2 x een Intercity en 2x een sprinter onthouden wordt? Op meerdere fronten heeft de NS haar beloftes aan de regio Noord-Nederland niet waar gemaakt.
Lees verder

Nederland jaagt op belastingontduikers

De Standaard.be meldt vandaag dat Nederland een verzoek heeft ingediend bij de Zwitserse belastingdienst om de gegevens van Nederlandse rekeninghouders bij de bank UBS door te geven. Dit gebeurt in het kader van belastingontduiking en – ontwijking.

foto: twicepix

foto: twicepix

In het verleden heeft alleen de Verenigde Staten deze grote aanvraag gedaan. Het gaat om de gegevens van Nederlanders tussen februari 2013 en eind december 2014 een rekening  hebben gehad bij USB en niet tegenover de bank hebben bewezen dat ze belasting hebben betaald op hun vermogen.

Van rekeningen waar minder dan 1500 euro op heeft gestaan wil men geen gegevens hebben schrijft de Zwitserse krant Le Temps. UBS is de grootste bank van Zwitserland en de aanvraag uit Nederland zal voor de Zwitserse belastingdienst geen gemakkelijke opgave zijn.

Volgens RTL Z spreken juridische experts in de krant Le Temps hun zorgen uit over de omvang van de aanvraag die naast onredelijk ook gezien wordt als niet specifiek genoeg.

Fiscaal jurist Philippe Kenel geeft aan dat het volgens hem gaat om visserij-expeditie, een onredelijk verzoek volgens de wet.  Zijn collega Carlo Lombardini, een specialist in de Zwitserse bankwet, gaat verder en geeft aan dat zelfs de wet zal moeten worden aangepast om dit soort verzoeken in te willigen.

SP: “PvdA & GroenLinks door de knieën voor D66 & VVD”

“Topinkomens bij (semi-)publieke instellingen worden door PvdA en GL ongemoeid gelaten.”

Volgens de SP dansen de PvdA & GroenLinks naar de pijpen van D66 en VVD. Dit omdat deze partijen de straf voor gesubsidieerde instellingen op topinkomens van bestuurders vrijwel afschaffen. Voor instellingen waar de gemeente zorg bij inkoopt (aanbesteding) gelden straks geen sanctie meer als bestuurders zich verrijken op kosten van de belastingbetaler. “Dat de VVD en D66 de topinkomens ongemoeid willen laten is bekend, maar dat de PvdA en GroenLinks door de knieën gaan voor deze neoliberale praatjes is ontluisterend”, aldus Sp-raadslid Wim Koks.

geldVanaf 2010 werd in de gemeente Groningen paal en perk gesteld aan topinkomens. Door subsidie te onthouden bij instellingen waarvan de bestuurders zich een salaris toekennen die uitstijgt boven de wettelijke norm van ruim € 230.000 per jaar. Nu worden dit soort sanctie door het stadsbestuur afgeschaft. Als reden worden door Wethouder Schroor (D66) allerlei vage juridische onzekerheden aangevoerd.

De SP-fractie laat het er niet bij zitten: “De topinkomens moeten aan banden worden gelegd. Als in het voorjaar nieuwe landelijke wetgeving is vastgesteld, zullen we de PvdA en GroenLinks weer ter verantwoording roepen”, aldus SP-raadslid Wim Koks.

Al jaren zijn de topinkomens bij woningcorporaties, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen een grote ergernis onder de bevolking. Terwijl de (semi-)publieke sector met ontslagen wordt geconfronteerd en de lonen niet stijgen, meent een aantal bestuurders zich keer op keer nog rijker te moeten rekenen.

error: © Groninger Krant 2016