Tag: (semi)publieke sector

Kabinet wil alle topinkomens in de (semi)publieke sector aan banden leggen

Aan bovenmatige inkomens in de publieke en semipublieke sector moet een eind komen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag een conceptwetsvoorstel hierover gepubliceerd voor externe consultatie. Het wetsvoorstel regelt dat alle werknemers in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan een minister. Plasterk zet hiermee de laatste stap in de uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Eerder al werd voor bestuurders het maximaal te verdienen salaris teruggebracht naar een ministersalaris (€179.000 in 2016). Met het nieuwe voorstel gaat dit maximum niet alleen voor bestuurders gelden, maar voor alle werknemers bij instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen.

bank safe kluis geldOrganisaties die een publieke taak uitvoeren, betaald met belasting- of premiegeld, moeten maatschappelijk aanvaardbare salarissen betalen. Het stellen van een maximale bezoldigingsnorm draagt bij aan het vertrouwen in en maatschappelijk draagvlak voor de (semi)publieke sectoren. Met deze wet wordt een eind gemaakt aan zeer hoge beloningen, bijvoorbeeld voor managers en adviseurs die niet als topbestuurder aangemerkt worden en voor wie dus geen maximum geldt. In uitzonderlijke situaties blijft het mogelijk een uitzondering te maken.

Medisch specialisten vallen, zoals eerder besloten in het zorgakkoord, buiten het wetsvoorstel, evenals luchtverkeersleiders, in navolging op het advies van de commissie Vreeman.

Het wetsvoorstel volgt op de evaluatie van de WNT, die minister Plasterk eind vorig jaar naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De evaluatie laat zien dat de WNT een wet is die excessen effectief tegengaat.

Tot 17 mei kunnen sociale partners, burgers, bedrijven en instellingen reageren op het wetsvoorstel op www.internetconsultatie.nl.

error: © Groninger Krant 2016