Tag: ’t Roegwold

Lonely Planet

Tot verbazing van velen staat Texel in de top-10 van Europese bestemmingen van Lonely Planet. De reisgids prijst de natuur op Texel, las ik in NRC Handelsblad: ‘Het eiland heeft nog ongerepte duinlandschappen, net als natuurreservaten, glorieuze verlaten witte stranden en naaldbossen’.

Gedeputeerde Henk Staghouwer, oud-minister Cees Veerman en Alfred van Hall (voorzitter van de landinrichtingscommissie) tijdens de afsluiting van de herinrichting van Midden-Groningen.

Gedeputeerde Henk Staghouwer, oud-minister Cees Veerman en Alfred van Hall (voorzitter van de landinrichtingscommissie) tijdens de afsluiting van de herinrichting van Midden-Groningen.

Begin dit jaar was het voor de Wadden ook al raak. Toen nam National Geographic de Waddenzee op in een lijstje Best Summer Trips voor 2016. Het tijdschrift vindt het Wad vooral voor liefhebbers van natuur een must. ‘Bezoekers van de Waddenzee moeten zeker gaan Wadlopen (‘walk on the bottom of the sea’), schrijft het magazine. En: ‘Wat de Waddenzee zo bijzonder maakt is dat er meer dan 10.000 plant- en diersoorten voorkomen en dat er elk jaar meer dan 10 miljoen trekvogels in het gebied neerstrijken.’

Ik wil maar zeggen: natuur scoort. De natuurgebieden in onze provincie hebben dus de potentie om meer publiek naar onze regio te halen. Ik moest daar aan denken toen ik afgelopen vrijdag de officiële plechtigheden bijwoonde waarmee 25 jaar (!) landinrichting in Midden-Groningen werd afgerond.

Lees verder

Rasters tegen ganzen bij Schildmeer geplaatst

In het natuurgebied ’t Roegwold aan de noordzijde van het Schildmeer is een raster van bijna een kilometer lang geplaatst. Het hek moet voorkomen dat jonge ganzen die nog niet goed kunnen vliegen vanuit het natuurgebied voedsel gaan zoeken in het landbouwgebied. De aanleg van het hek van vloeit voort uit het zogeheten ganzenakkoord (PDF PDF-bestand, 80 KB), dat de provincie, boeren en natuurorganisaties in 2014 hebben ondertekend.

 

foto: provincie Groningen

foto: provincie Groningen

Persbericht provincie Groningen

Diervriendelijk

Met het raster wordt op een diervriendelijkere manier geprobeerd om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Het hek heeft op bepaalde afstanden  openingen die, behalve tijdens de broedperiode, het gehele jaar open staan. Op deze manier kan het klein wild zich ongehinderd verplaatsen. Het raster is geplaatst door Landschapsbeheer Groningen in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Financiering

De kosten van het raster liggen rond de 10.000 euro. Dit bedrag wordt betaald uit het budget van 150.000 euro dat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld voor gansvriendelijke maatregelen. De rest van dit budget wordt de komende jaren besteed aan diervriendelijke verjaagmethoden.

Staatsbosbeheer vestigt definitief beheerkantoor op Erfgoedplein in Slochteren

Op woensdag 8 april maakten Rieks van der Wal, hoofd Staatsbosbeheer Groningen en Mariska Goeree bekend dat Staatsbosbeheer definitief het beheerkantoor in het dorpshart van Slochteren, aan het Erfgoedplein gaat vestigen.

Staatsbosbeheer2Staatsbosbeheer en de gemeente Slochteren zijn blij met deze samenwerking en de heer Van der Wal geeft aan dat het monumentale pand mooi aansluit bij de doelstelling van Staatsbosbeheer voor cultuurhistorisch erfgoed. De locatie is geschikt om meer zichtbaar te zijn in Duurswold, waarbij een verbinding met het natuurgebied ’t Roegwold makkelijk te maken is. Het pand wordt van binnen verbouwd zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd met o.a. flexibele werkplekken. Aan de achterkant in de werkschuur is ruimte voor een beperkt aantal machines. Staatsbosbeheer wil graag ruimte geven aan ondernemers, samen met de gemeente, en een verbindende- en initiërende factor zijn voor de toeristische- en recreatieve ontwikkeling in en rond ’t Roegwold.

Lees verder

Natuurgebied Midden-Groningen gaat ’t Roegwold heten

De nieuwe naam van natuurgebied Midden-Groningen is ’t Roegwold. Deze naam kreeg de meeste stemmen van het publiek. De Scaldlanden en De Moerlanden waren de twee andere namen waar vanaf eind oktober op gestemd kon worden. Gedeputeerde Henk Staghouwer onthulde op donderdag 27 november de nieuwe naam, tijdens de oplevering van het Dannemeer bij Slochteren. Dit natuurgebied is onderdeel van ’t Roegwold.

k_0b545d3527

Wandelaars op het knuppelpad in het Dannemeer (foto: Mark Schuurman)

Veel nieuwe natuur

Het Dannemeer is een natuurgebied van 550 hectare en bestaat uit waterpartijen, moeras, riet, veen en kruidenrijke graslanden. Vooral vogels zoals de lepelaar, de roerdomp en de velduil zullen zich er thuis voelen. Voor recreanten zijn wandel-, fiets-, en ruiterpaden aangelegd. Daarnaast zijn er langs het Slochterdiep, het Afwateringskanaal, de Slochter Ae en de Uiterburensloot visvriendelijke oevers gemaakt. Ook zijn de kades hier aangepakt. Voor de landbouwbedrijven rond Slochteren en Schildwolde is de verkaveling bovendien verbeterd. Landbouwers hebben hun grond nu dichter bij de boerderij, zodat ze efficiënter kunnen werken.

Verbindende schakel

Het Dannemeer maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en verbindt binnen ’t Roegwold het deelgebied Aa’s Woudbloem met het Schildmeer. Andere deelgebieden die tot ’t Roegwold behoren zijn Tetjehorn bij Overschild en de Westerpolder bij Kolham. Als het laatste deelgebied de Haansplassen in 2015 is ingericht heeft het totale gebied een oppervlakte van 1.700 hectare. In groter verband is de natuur van ’t Roegwold een verbindende schakel tussen de Drentse natuurgebieden en het Waddengebied.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016