Tag: ’t Zielhoes

Veel belangstelling voor themabijeenkomsten Ontwikkelingsvisie

De eerste twee themabijeenkomsten ter voorbereiding op de Ontwikkelingsvisie zijn druk bezocht. De Ontwikkelingsvisie is een beleidsnota die gaat over de kwaliteit, de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. Voor de nieuwe nota gaan we tijdens vijf bijeenkomsten in gesprek over verschillende thema’s. De eerste  bijeenkomst vond plaats op 3 april  en ging over water. Tijdens de thema-avond van 7 april stonden de thema’s landbouw en natuur centraal.

g_03c97eae29

De themabijeenkomst op 3 april in ’t Zielhoes in Noordpolderzijl

Water
Op de themabijeenkomst van donderdag 3 april in in Noordpolderzijl waren totaal ruim negentig gasten afgekomen. Aan tafel gingen de gedeputeerden William Moorlag en Mark Boumans, Matthijs Kok (hoogleraar Waterveiligheid) en Elze Klinkhammer (programmadirecteur Deltaprogramma Waddengebied) i gespek over onder meer over het bedrijven van landbouw op zilte grond, die in de kustprovincies in oppervlakte toeneemt vanwege de klimaatverandering en zeespiegelstijging. Een andere uitkomst was: zorg voor een betere ontsluiting van de Waddenzee en maak van de dijken geen ‘ijzeren gordijn’. Voor de aanwezigen in de zaal was volop ruimte om mee te discussiëren.

Lees verder

error: © Groninger Krant 2016